Vanhainkodissa annetaan hoitoa ja huolenpitoa mahdollisimman kodinomaisesti ja vanhuksen yksilöllisiä tarpeita kunnioittaen.

Vanhainkotihoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tehostettujenkaan palvelujen turvin selviä kotona tai palvelutalossa.

Hakeminen ja päätös asumisesta

Asumista haetaan erillisellä lomakkeella, jonka saa  ikäihmisten asiakasohjausyksikön SAS-palveluohjaajalta.

Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoivan kolme pääasiakasryhmää:

Fyysisesti huonokuntoiset ja monisairaat henkilöt, joilla ei ole haittaavaa muistiongelmaa

 • Asiakas tarvitsee pääsääntöisesti kahden ihmisen apua liikkumisessa.
 • Asiakas tarvitsee apua kaikissa arjen toiminnoissa: pukeminen, wc- käynnit, hygienia, lääkehuolto, ruokailu (ruuan lämmitys, lautaselle asettaminen, pilkkominen, syömisessä auttaminen)
 • 4–5 kotihoidon käyntiä/vrk, vähintään 80 h/kk kotihoidon palveluja. Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. Jos asiakas asuu etäällä palveluista, häntä  ohjataan hakeutumaan esim Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiön (HVAS:n) asuntoihin tai muutoin lähelle palveluita.
 • Omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on kartoitettu ja käytössä.
 • Kuntoutumismahdollisuudet on kokeiltu.

Muistisairaat henkilöt, jotka karkailevat tai vaeltelevat

 • Asiakas karkailee ja vaeltelee kodin ulkopuolella eikä sen tuomia riskejä voida enää lieventää hoivaan osallistuvien avulla eikä teknologisilla apuvälineillä.
 • Asiakas herättää kohtuuttomasti häiriötä ympäristössä ja aiheuttaa vaaratilanteita itselleen tai muille.
 • Asiakas ei ole aikaan eikä paikkaan orientoitunut.
 • Muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty.
 • 4–5 kotihoidon käyntiä/vrk, vähintään 80h/kk kotihoidon palveluja. Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. Jos asiakas asuu etäällä palveluista, häntä ohjataan hakeutumaan esim. HVAS:n asuntoihin tai muutoin lähelle palveluita.
 • Omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on kartoitettu ja käytössä.
 • Kuntoutumismahdollisuudet on kokeiltu.

Muistisairaat henkilöt, jotka eivät karkaile

 • Asiakas täysin ohjattava arjen toiminnoissa.
 • Muistin apuvälineet ovat käytössä/mahdollisuudet selvitetty.
 • 4–5 kotihoidon käyntiä/vrk, vähintään 80 h/kk kotihoidon palveluja. Omaiset ja läheiset voivat täydentää omilla käynneillään tai ostopalveluilla ja vapaaehtoistyön käynneillä. Jos asiakas asuu etäällä palveluista, häntä ohjataan hakeutumaan esim HVAS:n asuntoihin tai muutoin lähelle palveluita.
 • Omaisten, yritysten ja vapaaehtoistyön palvelumahdollisuudet on kartoitettu ja käytössä.
 • Kuntoutumismahdollisuudet on kokeiltu.

Asiasanat: vanhainkodit
Viimeksi muokattu: 14.12.2017