Kotihoidon toiminnan tavoitteena on turvata ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään.

Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin.

Kotihoidon kokonaisuus koostuu

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisen kotihoidon piiriin (yli 3 kk kestävä) tullaan asiakasohjausyksikön kautta, jossa asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään kotihoidossa hoitosuunnitelma.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on lääkärin lähetteen perusteella annettavaa ja lääkärin valvomaa sairaanhoitoa kotona. Valvottu kotisairaanhoito on säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa, jossa hoidon tarve on yli 3 kk. Hoitoon ottopäätöksen tekee aina lääkäri. Asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma.

Tilapäinen kotisairaanhoito on alle 3 kuukautta kestävää yksittäistä tai jatkoksi määriteltyä sairaanhoitoa, johon tullaan sairaanhoitajan ja lääkärin arvioimana.

Akuutti kotihoito

Akuutti kotihoito vastaa äkilliseen kotihoidon tarpeeseen sairaalasta kotiutettaessa tai kotihoidossa olevan asiakkaan terveydentilan äkillisissä muutostilanteissa.

Akuutti kotisairaanhoito on määräaikaista sairaanhoitoa kotona, joka korvaa sairaalan osastoilla annettavaa hoitoa. Hoitopäätöksen tekee lääkäri.

Kotihoidon kriteerit ja sisältökuvaukset

  • Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden myöntämisperusteet (pdf) on hyväksytty ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) 22.10.2014.
  • Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältökuvaukset (pdf) on hyväksytty IKLA:ssa 16.9.2015. 

Kotihoidosta perittävät maksut

Säännöllisen ja jatkuvan kotipalvelun maksut määritellään prosentteina tulorajan ylittävästä summasta seuraavan taulukon mukaisesti. 

Tilapäisen kotihoidon ja akuutin kotihoidon maksu on 12,10 € / käyntikerta, mutta enintään 24,20 € / vuorokaudelta. Mikäli asiakkaalla on säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu, akuutin kotihoidon käynneistä ei peritä maksua.

Kotihoidon palvelu on säännöllistä, jos asiakas saa palveluita vähintään kerran viikossa.

Koti- ja tukipalvelumaksut on määritelty Ikäihmisten lautakunnassa 18.11.2015 § 75 (vuodelle 2016) . 

Viimeksi muokattu: 20.6.2016