Kotihoidon toiminnan tavoitteena on turvata ikäihmisten kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään.

Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin ja öisin sekä viikonloppuisin.

Kotihoidon kokonaisuus koostuu

Säännöllinen kotihoito

Säännöllisen kotihoidon piiriin (yli 3 kk kestävä) tullaan asiakasohjausyksikön kautta, jossa asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalle tehdään kotihoidossa hoitosuunnitelma.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on lääkärin lähetteen perusteella annettavaa ja lääkärin valvomaa sairaanhoitoa kotona. Valvottu kotisairaanhoito on säännöllistä ja jatkuvaa hoitoa, jossa hoidon tarve on yli 3 kk. Hoitoon ottopäätöksen tekee aina lääkäri. Asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma.

Tilapäinen kotisairaanhoito on alle 3 kuukautta kestävää yksittäistä tai jatkoksi määriteltyä sairaanhoitoa, johon tullaan sairaanhoitajan ja lääkärin arvioimana.

Akuutti kotihoito

Akuutti kotihoito vastaa äkilliseen kotihoidon tarpeeseen sairaalasta kotiutettaessa tai kotihoidossa olevan asiakkaan terveydentilan äkillisissä muutostilanteissa.

Akuutti kotisairaanhoito on määräaikaista sairaanhoitoa kotona, joka korvaa sairaalan osastoilla annettavaa hoitoa. Hoitopäätöksen tekee lääkäri.

Kotihoidon kriteerit

Ikäihmisten lautakunta (IKLA) on hyväksynyt 22.10.2014 Ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumista tukevien palveluiden myöntämis-perusteet (pdf).

Kotihoidosta perittävät maksut

Säännöllisen ja jatkuvan kotipalvelun maksut  määritellään prosentteina tulorajan ylittävästä summasta seuraavan taulukon mukaisesti. 

Tilapäisen kotihoidon ja akuutin kotihoidon maksu on 9,30 € / käyntikerta, mutta enintään 18,60 € / vuorokaudelta. Mikäli asiakkaalla on säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu, akuutin kotihoidon käynneistä ei peritä maksua.

Kotihoidon palvelu on säännöllistä, jos asiakas saa palveluita vähintään kerran viikossa.

Koti- ja tukipalvelumaksut on määritelty Ikäihmisten lautakunnassa 19.11.2014 § 59 (vuodelle 2015) . 

Viimeksi muokattu: 3.11.2015