Ikäihmisille suunnattujen palvelujen avulla pyritään takaamaan hyvä ja turvallinen arki hämeenlinnalaisille ikäihmisille.  

Tärkeimpänä tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja siellä selviytymistä. Yhdistetyllä kotihoidoilla (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) pyritään vastaamaan tähän tavoitteeseen.

Kotihoidon kokonaisuuteen kuuluvat erilaiset tukipalvelut. Myös omaishoidon tuki ja päivätoiminnan eri muodot ovat tärkeitä tapoja kotona asumisen tukemisessa.

Kotona selviytymisen tueksi on mahdollisuus saada erilaisia tukipalveluja, joita ovat mm.  ateria-,  turvapuhelin-, kuljetuspalvelu, koeasuminen sekä päivätoiminta. 

Maksut

  • Yhteenveto asiakasmaksuista 2017 (päivitetty 14.12.2016)

Koti- ja tukipalvelumaksut on määritelty Ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) 18.11.2015 § 75 vuodelle 2016 ja 23.11.2016 § 54 vuodelle 2017.

Viimeksi muokattu: 22.2.2017