Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta

Ikäihmisille tarjottava ryhmämuotoinen päivätoiminta on tavoitteellista ja kuntouttavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa iäkkään henkilön omia voimavaroja ja toimintakykyä sekä tarjota sosiaalista kanssakäymistä. Muistisairaille asiakkaille on omia päivätoimintaryhmiä. Asiakkaiden tulee olla sitoutuneita päivätoiminnassa käyntiin. Päivätoimintaa myönnetään pääsääntöisesti enintään yhtenä päivänä viikossa.

Päivätoimintaan iäkkäät henkilöt ohjautuvat palvelutarpeen selvittämisen kautta. Päivätoiminta on tarkoitettu ikääntyneille:

 • joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä niin, että kotona asumisen mahdollisuudet vaarantuvat
 • jotka eivät pääse fyysisen tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi osallistumaan kodin ulkopuolisiin toimintoihin eivätkä kykene käymään muussa avoimessa kumppanuustoiminnassa
 • jotka pystyvät toimimaan ryhmässä vähintään 6 tuntia
 • jotka ovat sosiaalisesti eristyneitä ja yksinäisiä, virkistystä ja sosiaalista kanssakäymisestä kaipaavia ja sen vuoksi ovat vaarassa syrjäytyä.

Päivätoimintakeskuksissa tapahtuvan kylvetyspalvelun myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on puutteelliset pesutilat kotona tai asiakasta ei pystytä kelvollisista pesutiloista huolimatta pesemään avustettunakaan kotona (esim. fyysinen toimintakyvyn rajoite esteenä).

Kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteet on hyväksytty Ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) 26.10.2016 (§ 47)

Päivätoimintapäivän hinta

Ryhmämuotoisen päivätoiminnan hinta muodostuu avustamisen, järjestettyjen päivätoimintojen, virkistyksen ja kuntoutuksen osuudesta, joka on 5,65/€ päivä.  Lisäksi peritään maksu ateriasta ja kuljetuksesta sekä saunotuspalvelusta niiltä asiakkailta, joille se on erikseen myönnetty. 

 • Aamupala (ei kaikissa yksiköissä) 2,30 €
 • Lounas 7,80 €
 • Päiväkahvi 1,95 €
 • Kuljetuksesta peritään linja-auton kertamaksun verran,
  Kuljetus yhteen suuntaan 3,40 €
 • Kylvetys ja saunotus 12,10 €

Hinnat on hyväksytty Ikäihmisten lautakunnassa (IKLA) 23.11.2016 (§ 54).

Miten haetaan?

Päivätoimintaan haetaan Ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta. Yhteydenotot oman alueesi palveluohjaajiin arkisin klo 1011. 

Päivätoiminnan yksiköt

Esperi Care Oy:n Päiväkeskus Olokolo
puhelinnumero: 631 6215 
Toimisto on avoinna mato 815, pe 814
Osoite: Turuntie 13, 13130 Hämeenlinna

Lisätietoja: Päiväkeskus Olokolo

Erityisasuntosäätiön Päiväkeskus Päivänkaari
Päiväkeskusohjaaja Päivi Aho-Pynttäri
Puhelinnumero: 03 621 4101 
Osoite: Päivärinteenkatu 6, 13210 Hämeenlinna

Lisätietoja: Päiväkeskus Päivänkaari


 

Viimeksi muokattu: 29.8.2017