Palveluseteli on erilainen tapa käyttää kunnan palveluja

Palvelusetelien avulla pyritään lisäämään asiakkaiden valinnanvapautta sekä tekemään palvelutuotannosta monipuolisempaa. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kunnan järjestämän palvelun. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Kaupunki voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Palvelusetelejä myönnetään palveluseteliin varatun määrärahan puitteissa.

Hämeenlinnan kaupungilla on käytössä kolme kotona asumista tukevaa palveluseteliä sekä tehostetun palveluasumisen seteli:

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen selvittämisen jälkeen. Myöntämisperusteina käytetään kaupungin ikäihmisten palveluiden lautakunnan (IKLA) hyväksymiä myöntämisperusteita. Kaupungin viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä. Palvelusetelillä ikäihminen voi hankkia hänelle myönnettyjä hoito- ja hoivapalveluja tai tehostettua palveluasumista itse valitsemaltaan, kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta. Valinnan tukemiseksi ikääntyneelle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset sekä kerrotaan palvelusetelistä itse maksettavaksi jäävä omavastuuosuus. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua.

Palvelusetelipäätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, siitä tehdään erillinen päätös asiakkaan tulojen mukaan.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmasta toteuttamisesta. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin arvosta palvelupäätöksen mukaisesti. Asiakas vastaavasti maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajalle palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen sekä mahdolliset matkakulut.

Palveluntuottaja hinnoittelee palvelunsa itse. Hintatiedot ja lista hyväksytyistä palvelusetelituottajista (kotihoidon ja omaishoidon tuen setelit) julkaistaan valtakunnallisessa palveluntuottajarekisterissä www.palveluseteli.fi. Listaus tehostetun palveluasumisen hyväksytyistä palveluseteliyrittäjistä.

 

Viimeksi muokattu: 29.8.2017