Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna 2018

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille.

Vuonna 2018 asiakasmaksujen enimmäismäärät laskevat kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon maksujen tulorajat nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti 0,60 prosenttia. Enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti.

Hämeenlinnan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 29.11.2017 (§ 61) vahvistanut ikäihmisten palvelujen asiakasmaksut vuodelle 2018. Yhteenveto maksuista on lähetetty koti-, asumis- ja tukipalveluasiakkaille marraskuuta koskevien laskujen mukana joulukuussa. Säännöllisen kotihoidon, pitkäaikaisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon tulojen mukaiset hoitomaksut tarkistetaan vuosittain. Asiakasmaksuyhteenvedossa on kerrottu eri palveluiden maksutarkistuspäätösten ajankohdat.


Yhteenveto vuoden 2018 asiakasmaksuista 

Viimeksi muokattu: 13.12.2017