Ikäihmisten palvelujen laatua valvotaan Hämeenlinnassa.

Valvonnan muotoja ovat

  • ilmoitukset ja yhteydenotot
  • tarkastuskäynnit,
  • selvityspyynnöt,
  • palautteen seuranta,
  • tarkempi yksittäistapausten tutkiminen - keskustelut asiakkaiden ja omaisten kanssa
  • asiakaspalaute
  • yksilöjaostossa käsiteltävien asioiden seuranta
  • lautakunnassa käsiteltävät asiat
  • vanhusneuvoston mahdollisuus nostaa asioita lautakuntaan käsiteltäväksi

Asumispalveluiden viranomaisvalvonta

Sopimusvalvonta

Kaupungin omista ikäihmisten yksiköistä ja muusta toiminnasta vastaa ikäihmisten palvelutuoutanto.

Ulkopuolelta hankitut ikäihmisten palvelut perustuvat kilpailutukseen.

 

 

Viimeksi muokattu: 26.3.2018