Jätehuollon kolmijako

Jätehuollon kolmijako Hämeenlinnassa ja Hattulassa:

Jätehuoltomääräykset

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin, myös vapaa-ajan kiinteistöjen. Vapautuksia jätehuollosta ei enää saa ja vanhat vapautukset ovat kumoutuneet.

Romuajoneuvot

Ohjeet romuajoneuvoista ilmoittamiseen ja niiden siirtämisen periaatteet löydät sivulta Romuajoneuvot.

Kuolleet eläimet

Kuolleiden eläinten hävittämiseen on koottu ohjeita sivulle Kuolleet eläimet.

Jätteiden polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.

Taaja-asutusalueen ulkopuolella saa kuitenkin polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Polttamisesta ei saa aiheutua naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Jätehuollon etusijajärjestys kaikessa toiminnassa

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana pitää olla jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen. Jätelain etusijajärjestys on:

  1. jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen
  2. jätteen valmisteleminen uudelleenkäyttöä varten
  3. jätteen kierrättäminen
  4. jätteen hyödyntäminen muulla tavoin - mukaan lukien
    hyödyntäminen energiana
  5. jätteen loppukäsittely, jos hyödyntäminen ei ole mahdollista 
Jotta tämä olisi mahdollista, on erilaiset jätteet lajiteltava erilleen toisistaan ja pois hyödyntämiskelvottoman sekajätteen joukosta. Loppukäsittelyyn voidaan toimittaa jäte, jonka hyödyntäminen ei ole mahdollista. Tietyt jätteet on kerättävä erilleen niiden terveydelle tai ympäristölle aiheuttaman haitan vuoksi

Vesihuolto

  • vedenhankinta eli veden johtaminen, käsittely ja toimittaminen talousvetenä käytettäväksi
  • viemäröinti eli jäteveden poisjohtaminen ja käsittely
  • huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ei varsinaisesti ole vesihuoltoa, mutta siihenkin sovelletaan vesihuoltolakia, jos vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä

Energia

Kotitalouksien energiaratkaisut vaikuttavat merkittävästi talouteen ja hillitsemällä turhaa energiankulutusta voidaan saada aikaiseksi säästöä.

Viimeksi muokattu: 13.3.2018