Sähkö

Sähkömarkkinat ovat avoimet ja sähkön voi vapaasti ostaa miltä sähköyhtiöltä tahansa. Hämeenlinnassa sähkön siirron verkkopalveluyhtiönä toimii Elenia.

Lämmitys

Elenian kautta saa myös lämmitykseen maakaasua ja kaukolämpöä.

Jätehuoltomääräysten mukaan saa kiinteistön lämmityksen yhteydessä polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia.

Jäteöljyn polttaminen lämmityskattilassa tai muulla tavoin on kiellettyä. Polttaminen on kiellettyä vaikka öljykattilan valmistajan mukaan kattila soveltuisi jäteöljyn polttamiseen. Jäteöljy tulee luovuttaa sellaiselle taholle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä ja järjestää sen asianmukainen hävittäminen.

Poltto- ja keräyspuut

Kaupungin metsänhoitotöiden yhteydessä syntynyttä puuta voi ostaa joko valmiina polttopuina tai itse kerättävänä puutavarana.

Lisätietoja Mika Rantonen, puh. (03) 621 4685, mika.rantonen(at)hameenlinna.fi

Tuulivoima

Valtakunnallinen tuulivoimaneuvonta

Jätteiden energiahyödyntäminen

Hämeenlinnassa ja Hattulassa kerätään energiahyödyntämiseen soveltuvaa ns. kuivajätettä, josta on eroteltu biojäte, erityisjäte, vaarallinen jäte (eli ongelmajäte) sekä hyötykäyttöön soveltuva jäte.
 
Jonkin verran kiinteistöillä saattaa olla sekajäteastioita, joihin kerätään myös biojäte, jos kiinteistö ei kuulu biojätteen erilliskeräykseen eikä kompostoi biojätettä.
 
Sekä kuivajäte että sekajäte toimitetaan Kiertokapulan kautta yhdyskuntajätteen polttoon Ekokemille. Siksi tällä alueella ei ole tarpeen kerätä erillistä energiajaetta.
 
Erilliskerätty biojäte puolestaan päätyy bioetanolin valmistukseen ja sitä kautta liikenteen polttoaineeksi.

Energiankulutus

Energiankulutuksesta ja -säästöstä enemmän sivulla Energiankulutus

Viimeksi muokattu: 15.5.2018