Purkamislupahakemukseen tai purkamisilmoitukseen on liitettävä selvitys

Rakentamis- ja purkutoiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisimman suuri osa käyttökelpoisista esineistä ja aineista (kuten ovet ja saniteettikalusteet) on pyrittävä käyttämään uudelleen.

Tavoitteena on, että vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä hyödynneittäisiin muuten kuin energiana tai polttoaineen valmistuksessa vuonna 2020.

Lomake: Selvitys rakennusjätteestä (pdf) 

Rakennustyömaalla tulee lajitella ja kerätä erikseen ainakin seuraavat jätelajit:

  • betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet
  • kipsipohjaiset jätteet
  • kyllästämättömät puujätteet
  • metallijätteet
  • lasijätteet
  • muovijätteet
  • paperi- ja kartonkijätteet
  • maa- ja kiviainesjätteet

Vaarallisiin jätteisiin kuuluva asbestijäte on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava viivytyksettä käsittelyyn erillään muusta jätteestä. Säilyttämisessä ja kuljettamisessa on noudatettava valtioneuvoston päätöksen ohjeita.

Jos asuinkiinteistön omistaja itse huolehtii rakennus- ja purkujätteestä, se katsotaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi jätteeksi ja käsitellään kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä.

Viimeksi muokattu: 1.3.2016