Roskaamiskiellolla tarkoitetaan

Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Kaupunkirakennelautakunnalle kuuluu

  • Jätelain valvonta (esim. roskaaminen), jota käytännössä tekevät kaupungin ympäristötarkastajat.
  • Rakennetun ympäristön hoitoon liittyvä valvonta (esim. pihojen siisteys ja ulkovarastointi), jota käytännössä tekevät kaupungin rakennustarkastajat.

Vuosittain tällaisissa kohteissa järjestetään niin sanottuja ympäristönhoidon katselmuksia.

Kaupunkirakennelautakunta voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen alueen.

Koirien ulosteet

Koiran omistajan tai haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa (taajaan rakennettu alue, joka on osoitettu taajama-liikennemerkillä). Tästä on säännös järjestyslain koirakuri pykälässä.

Viimeksi muokattu: 17.1.2019