Jäteveden viemäröinti on ympäristönsuojelua

Jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen ovat tärkeitä sekä yleisen hygienian että vesiensuojelun kannalta. Huonosti hoidettu viemäröinti voi pilata myös pohjaveden taikka oman tai naapurin kaivon veden.

  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jätevedet johdetaan viemäriverkostoon ja sitä kautta puhdistamolle. Vapautukset verkostoon liittymisestä, katso Vesihuolto
  • Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen hoidetaan pienemmissä yksiköissä tai kiinteistökohtaisesti.

Haja-asutusalueiden jätevedet

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen ulkopuolisilla alueilla on annettu valtioneuvoston asetus (157/2017).

Vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje.

Uusien ja peruskorjattavien kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on laadittava suunnitelma.

  • Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen liitettävä suunnitelma tulee olla pätevän suunnittelijan laatima.
  • Jätevesien käsittelyn on täytettävä asetuksen asettamat käsittelyvaatimukset.
  • Kiinteistöllä tulee olla jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.
  • Jätevesijärjestelmää tulee käyttää käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

Lomake: Talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (pdf)

Ympäristönsuojelumääräykset

Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevia määräyksiä, katso voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset sivulta Säännöt, määräykset ja taksat.

Lisää jätevesitietoa

Viimeksi muokattu: 27.8.2018