Hulevedet ja hulevesimaksu

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Mitä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta.

Hulevesien hallinta

Huleveden ja perustusten kuivatusvesien poisjohtaminen ja käsittely eivät enää vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen kuulu vesihuollon määritelmään, vaan kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi.

Hämeenlinnan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue.

Asemakaava-alueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Hämeenlinnan kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki alkaa keräämään kiinteistön omistajilta julkisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta.

Jäteveden käyttömaksun alennus

Koska hulevesien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia ei kateta enää HS-Veden perimän jäteveden käyttömaksun avulla, on HS-Vesi alentanut jäteveden käyttömaksua vuoden 2018 alusta alkaen.

Tiedote asiasta löytyy HS-Veden verkkosivuilta.

Hulevesimaksut

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa Hämeenlinnan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, esimerkiksi kunnossapitoa ja uudisrakentamista.

Hulevesimaksun laskutus alkanee syksyllä 2018. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

Maksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja pinta-ala. Asemakaava-alueella olevan omakotikiinteistön hulevesimaksu on 40 euroa/vuosi.

Alla olevassa kuvassa on esitys Hämeenlinnan kaupungin hulevesimaksuista (kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi)

hulevesimaksut

Hulevesiin liittyviä päätöksiä:

Lisätietoja:

kaupunkirakenteen asiakaspalvelu arkisin klo 9 – 15

p. 03 621 2310

Hämeenlinnan hulevesistrategia

Hämeenlinnan kaupungille on laadittu hulevesistrategia, jonka ovat aikoinaan käsitelleet ympäristö- ja rakennuslautakunta ja yhdyskuntalautakunta.

Hulevesitulvariskien alustava arviointi

Vapautukset verkostoon liittymisestä, katso Vesihuolto

Viimeksi muokattu: 21.5.2018