Hulevedet ja hulevesimaksu

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Mitä on hulevesi?

Hulevedeksi kutsutaan sadevesiä ja lumien sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta. Myös perustusten kuivatusvedet ovat hulevesiä.

Hulevesien hallinta

Huleveden poisjohtaminen ja käsittely eivät enää vesihuoltolakiin tehtyjen muutosten jälkeen kuulu vesihuollon määritelmään, vaan kokonaisvastuu huleveden hallinnasta asemakaava-alueilla tuli kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi.

Hämeenlinnan kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue.

Hämeenlinnan hulevesialueet kartalla.

Asemakaava-alueella kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on Hämeenlinnan kaupungilla, ja tästä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi kaupunki alkaa keräämään kiinteistön omistajilta julkisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupungin omistuksessa olevien vuokratonttien osalta maksu kerätään vuokralaiselta.

Jäteveden käyttömaksun alennus

Koska hulevesien hallinnasta aiheutuvia kustannuksia ei kateta enää HS-Veden perimän jäteveden käyttömaksun avulla, on HS-Vesi alentanut jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta alkaen.

Tiedote asiasta löytyy HS-Veden verkkosivuilta.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa 

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä.

Maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa Hämeenlinnan kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta.

Hulevesimaksun laskutus toteutetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Laskutus aloitetaan lokakuussa ja se jatkuu marraskuun aikana. Koko vuoden hulevesimaksu määrätään 1.8.2018 voimassa olleen omistajatiedon perusteella. Kiinteistön omistajat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien kesken. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Julkisoikeudellisen hulevesimaksun perusteena on Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n § (22.8.2014/682).

Hulevesimaksun määräytyminen

Maksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus ja pinta-ala. Yhden tai kahden asunnon talojen kiinteistöt on vapautettu pinta-alatarkastelusta. Asemakaava-alueella olevan yhden asunnon omakotikiinteistön hulevesimaksu on 40 euroa/vuosi. Kiinteistöllä tarkoitetaan yleensä tonttia.

Hulevesimaksut eri pinta-alaluokissa:

 • kiinteistön kokonaispinta-ala < 2 500 mhulevesimaksu 40 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala < 5 000 mhulevesimaksu 60 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala < 10 000 m2 hulevesimaksu 100 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala < 25 000 m2 hulevesimaksu 150 € / vuosi
 • kiinteistön kokonaispinta-ala < 50 000 m2 hulevesimaksu 200 € / vuosi
 • kiinteistön kokonainpinta-ala > 50 000 m2 hulevesimaksu 250 € / vuosi

Kiinteistön käyttötarkoituksen mukaiset kertoimet:

 • omakotitalot ja yhden asunnon loma-asunnot - kerroin 1, paritalot kerroin 2, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi AO tai AP
 • rivitalot - kerroin 4, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi AR
 • asuinkerrostalot - kerroin 6, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi AK tai AL
 • liike- ja toimistorakennukset - kerroin 8, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi K tai L
 • julkiset palvelut, yhdyskuntatekninen huolto -  kerroin 8, kiinteistön asemakaavamerkintä esimerkiksi Y tai E
 • teollisuus- ja varastorakennukset - kerroin 10, asemakaavamerkintä esimerkiksi T
 • muiden kiinteistöjen kerroin 1

Muistutuksen teko hulevesimaksulaskusta

Jos saamasi lasku on mielestäsi hulevesipäätöksen (KV 14.5.2018 § 56) vastainen tai ilmeisen kohtuuton, voit tehdä hulevesimaksusta muistutuksen.
Muistutus tulee tehdä kaupunkirakennelautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Muistutuksen voi toimittaa joko kirjeitse osoitteeseen: Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, PL 84, 13101 Hämeenlinna, kuoreen merkintä "muistutus hulevesimaksuun", tai sähköpostilla osoitteeseen kaupunkirakenne(at)hameenlinna.fi, jolloin viestin otsikoksi tulee laittaa "muistutus hulevesimaksuun".

Muistutus on vapaamuotoinen asiakirja, johon tulee kirjata seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus
 • kiinteistön osoite
 • laskun vastaanottajan yhteystiedot
 • muistutuksen tekijä yhteystietoineen (mikäli eri kuin laskun vastaanottaja)
 • muistutuksen peruste. Muistutuksesta tulee selvästi ilmetä, millä perusteella hulevesimaksuun haetaan muutosta ja mitkä seikat tukevat esitettyä vaatimusta.
 • tilinumero, jolle mahdollinen hyvitys osoitetaan

Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus ilmoitetulle tilille. Muistutukset käsitellään kaupunkirakennelautakunnassa.

Hulevesiin liittyviä päätöksiä:

Lisätietoja:

projektityöntekijä Henriikka Mäkelä
henriikka.makela(at)hameenlinna.fi
p. 03 621 2349

Hulevesimaksun laskutukseen liittyvissä kysymyksissä mainitse sähköpostissa seuraavat asiat:

 • kiinteistön osoite
 • kiinteistötunnus
 • laskun saajan nimi

HS-Vesi: kiinteistöjen hulevesiopas

kiinteistöjen hulevesiopas

Hämeenlinnan hulevesistrategia

Hämeenlinnan kaupungille on laadittu hulevesistrategia, jonka ovat aikoinaan käsitelleet ympäristö- ja rakennuslautakunta ja yhdyskuntalautakunta.

Hulevesitulvariskien arviointi

Vapautukset verkostoon liittymisestä, katso Vesihuolto

Viimeksi muokattu: 15.11.2018