Kaivosta saadaan pohjavettä

Kunnallisen talousvesiverkoston ulkopuolisilla alueilla juomavesi saadaan kaivosta. Kaivosta saatava luonnontilainen pohjavesi on yleensä kirkasta, raikkaan makuista (oikeastaan mautonta) ja sellaisenaan käyttökelpoista.

Kaivo on yleensä rengaskaivo tai porakaivo. Molempien veden laadussa saattaa ilmetä ongelmia.

Rengaskaivo

  • Huonokuntoiseen rengaskaivoon pääsee pintavesiä ja niiden mukana haitta-aineita tai bakteereja. Tällöin kaivo on desinfioitava, ennen kuin vettä voidaan jälleen käyttää.
  • Rengaskaivon desinfiointiohje kaivonomistajille
  • Harmina voivat olla myös rauta ja mangaani, jotka värjäävät vettä. Suuri mangaanipitoisuus voi aiheuttaa myös terveyshaittoja.
  • Valvira: Tietoa mangaanista

Porakaivo

  • Porakaivovedessä terveyshaittoja voivat aiheuttaa mangaani, arseeni, fluoridi ja radon. Myös uraanipitoisuus tulisi tietää, ainakin erityisillä riskialueilla.
  • Stuk: Juomaveden radioaktiivisuus
  • Uuden porakaivon vesi kannattaa tutkituttaa ennen käyttöönottoa.
  • Pilaantuneen porakaivon pesu ja desinfiointi kannattaa teettää asiantuntevalla urakoitsijalla

Vastuu veden laadusta

Yksityiskaivojen veden laadusta huolehtii kaivon omistaja itse. Omaan kaivon rakenne kannattaa tarkistaa säännöllisesti ja varmistaa, ettei kaivoon pääse pintavesiä läpivientien, kannen tai renkaiden saumakohdista.

Vesi kannattaa myös tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy tai maistu. Suositus on kolmen vuoden välein.

Tutkimusta haluava voi kääntyä kaivovesianalyysejä tekevien laboratorioiden puoleen. Jotta analyysitulos olisi mahdollisimman luotettava, tulisi puhtaat näytepullot hakea laboratoriosta. Desinfioinnin jälkeen pitää odottaa ainakin viikko ennen uuden vesinäytteen ottamista.

Terveystarkastajalta saa neuvoja ja opastusta veden laatuun liittyvissä kysymyksissä ja laboratoriotulosten tulkitsemisessa, katso Palveluneuvonta

Lisätietoa

Viimeksi muokattu: 31.1.2018