Verkostovesi on säännöllisessä valvonnassa

Juomaveden eli talousveden valvontatutkimusohjelmista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksilla. Eri kokoisten laitosten veden laadulle on omat erityiset vaatimuksensa.

Valvontatutkimusohjelmissa on määritelty

  • vesilaitoksen omien näytteiden määrä
  • terveystarkastajan ottamien valvontanäytteiden määrä

Pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä veden välityksellä leviävät epidemiat.

Valvontatutkimusohjelmia kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Vesilaitokset tarkastetaan vuosittain.

Vapautukset verkostoon liittymisestä, katso Vesihuolto

Vesilaitoksen hyväksymishakemus

Vesilaitostoimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin hyväksymishakemukseen on saatu päätös.

Hakemuksen käsittelyaika on noin 3 kk.

Lomake: Hakemus talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi (pdf) 

Vesilaitoshakemuksen käsittelyprosessi (pdf) 

Talousvesiosaaminen

Niiden henkilöiden, jotka työssään voivat vaikuttaa talousveden laatuun, on suoritettava hyväksytysti talousvesiosaamista testaava testi.

Testin läpäissyt saa vesityökortin, jossa erikoistumisalueena on joko vesilaitos tai vesijohtoverkostot.

Osaamistestejä järjestävät testaajat, joiden yhteystiedot ovat Valviran verkkosivuilla, katso Vesityökortti.

Viimeksi muokattu: 23.5.2018