Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä.

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, eikä vapautusta jätehuollosta voi saada.

Määräyksiä annetaan mm.

  • keräyksestä sekä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista, 
  • jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta,
  • kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
  • yhteisten jäteastioiden eli kimppojen käytöstä sekä
  • sako- ja umpikaivojen tyhjennysväleistä ja omatoimisesta käsittelystä.

Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.

Ympäristöviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Yhteiset jätehuoltomääräykset 

Kiertokapula Oy:n / jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2015. 

Jätehuoltomääräykset 1.9.2015 alkaen (pdf, 263 kt)
Yleinen osa (pdf, 161 kt)
Jätehuoltomääräysten perustelut (pdf, 285 kt)

Asukkaiden kannalta keskeisimmät muutokset jätehuoltomääräyksissä

1. Yhteis- eli kimppa-astian perustamisesta ja sen käytöstä luopumisesta sekä sitä käyttävien kiinteistöjen muutoksista on aina ilmoitettava. Ilmoitukset tehdään eri kunnissa seuraavasti:

  • Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäen taajama-alue ja Valkeakoski: Kiertokapula Oy:n asiakaspalvelu
  • Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Loppi ja Riihimäen haja-asutusalue: jätehuoltoviranomainen
  • Kerava: Jätehuolto Jorma Eskolin Oy
  • Järvenpää ja Tuusula: Lassila & Tikanoja Oyj:n asiakaspalvelu

Ilmoituksessa on oltava yhdyshenkilön yhteystiedot, yhteisastian sijainti ja koko, tiedot yhteisastiaa käyttävistä kaikista kiinteistöistä sekä laskutustiedot.

2. Biojäte ja kartonkipakkausjäte on lajiteltava ja erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taaja-asutusalueella vähintään 5 asuinhuoneiston kiinteistöillä. Syksy on siirtymäaikaa ja erilliskeräys on oltava käynnissä 1.1.2016 alkaen. Biojäte voidaan vaihtoehtoisesti myös kompostoida jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

3. Pikakontteja ei saa käyttää 1.1.2016 alkaen.

4. Kuivajäteastian (ei sisällä bio- eikä muuta hyödynnettävää jätettä) pisin tyhjennysväli on koko alueella 8 viikkoa.

5. Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä omalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.Yhteiskäsittely (enintään 4 kiinteistöä) vaatii poikkeamislupaa jätehuoltomääräyksistä ja poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta.

 

Viimeksi muokattu: 21.1.2016