Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön ja jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä.

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään, myös vapaa-ajan kiinteistöjen, eikä vapautusta jätehuollosta voi saada.

Määräyksiä annetaan mm.

  • keräyksestä sekä lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista, 
  • jäteastioista sekä niiden tyhjennysväleistä ja sijoittamisesta,
  • kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä,
  • yhteisten jäteastioiden eli kimppojen käytöstä sekä
  • sako- ja umpikaivojen tyhjennysväleistä ja omatoimisesta käsittelystä.

Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.

Ympäristöviranomaiset valvovat jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista.

Yhteiset jätehuoltomääräykset 

Kiertokapula Oy:n / jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueen kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.9.2015, Nurmijärvellä 1.1.2007 alkaen. 

Jätehuoltomääräykset 1.9.2015 alkaen (pdf)
Yleinen osa (pdf)
Jätehuoltomääräysten perustelut (pdf)

Nurmijärven jätehuoltomääräykset 1.7.2007 (pdf)

 

Viimeksi muokattu: 7.1.2019