Jätelautakunnan toimialueella on seka-, kuiva- ja biojätteen osalta tällä hetkellä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää, joista kunnan järjestämä jätteenkuljetus on toteutettu kahdella eri tavalla:

  1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

    a) Kiertokapula Oy:n kuntien puolesta kilpailuttama jätteenkuljetus Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Kiertokapula Oy hoitaa näissä kunnissa jätehuoltosopimukset, asiakaspalvelun ja laskutuksen. 

    b) Keravalla on kaupungin itse kilpailuttama jätteenkuljetus. Keravalla jätteenkuljetuksista, jätehuoltosopimuksista ja laskutuksesta vastaa Jätehuolto Jorma Eskolin Oy.

  2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus

    Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä, jolloin kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

HUOM! Jätteenkuljetusjärjestelmän muutosta koskevat kysymykset vastauksineen on koottu omalle sivulleen.

Käytössä olevat kuljetusjärjestelmät kunnittain ja jätelajeittain on koottu erilliseen taulukkoon:

Kolmenkierron alueen kuljetusjärjestelmät (pdf) Päivitetty 2.10.2017

Jätemaksutaksat

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eli yllä luetelluissa kunnissa maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Niin ikään jätelautakunnalle osoitetaan anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta.

Kiertokapula Oy:n hinnasto

Hinnasto 2018 (pdf)

Hinnasto 1.4.2018 alkaen (pdf)

HS-Veden vastaanottomaksut lietteille

Vastaanottomaksut 1.3.2017-31.12.2017 (pdf)

Vastaanottomaksut 1.1.2018 alkaen (pdf)

Viimeksi muokattu: 19.3.2018