Jätelautakunnan toimialueella on seka-, kuiva- ja biojätteen osalta tällä hetkellä kaksi erilaista jätteenkuljetusjärjestelmää, joista kunnan järjestämä jätteenkuljetus on toteutettu kahdella eri tavalla:

  1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

    a) Kiertokapula Oy:n kuntien puolesta kilpailuttama jätteenkuljetus Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Lopella, Mäntsälässä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Kiertokapula Oy hoitaa näissä kunnissa jätehuoltosopimukset, asiakaspalvelun ja laskutuksen. 1.10.2018 alkaen Hattulassa ja Hämeenlinnan läntisillä ja pohjoisilla alueilla. 1.5.2019 alkaen myös Hämeenlinnan itäinen ja eteläinen osa.

    b) Keravalla on kaupungin itse kilpailuttama jätteenkuljetus. Keravalla jätteenkuljetuksista, jätehuoltosopimuksista ja laskutuksesta vastaa Jätehuolto Jorma Eskolin Oy.

  2. Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus

    Hattulassa, Hämeenlinnan läntisessä ja pohjoisessa osassa 30.9.2018 saakka, Hämeenlinnan itäisessä ja eteläisessä osassa 30.4.2019 saakka sekä Janakkalassa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä, jolloin kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

HUOM! Jätteenkuljetusjärjestelmän muutosta koskevat kysymykset vastauksineen on koottu omalle sivulleen.

Jätemaksutaksat

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet on määritelty jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa eli yllä luetelluissa kunnissa maksuvelvollisella on oikeus tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saamisesta jätelautakunnalle osoitettu muistutus. Niin ikään jätelautakunnalle osoitetaan anomukset jätemaksujen kohtuullistamisesta.

Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätteenkuljetusjärjestelmät taulukkona.

Kiertokapula Oy:n hinnasto

Hinnasto 31.12.2018 asti / 1.1.2019 alkaen

HS-Veden vastaanottomaksut lietteille

Vastaanottomaksut 31.12.2018 asti / 1.1.2019 alkaen

Viimeksi muokattu: 27.12.2018