Yhteinen jätelautakunta hoitaa jätelain mukaiset jätehuollon viranomaistehtävät.

Viranomaispäätökset tehdään jätelautakunnan kokouksissa ja osin viranhaltijan eli jätehuoltokoordinaattorin päätöksillä.

Jätehuoltoviranomainen mm.

  • hyväksyy jätehuoltomääräykset,
  • päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta,
  • hyväksyy jäteyhtiön valmisteleman jätetaksan,
  • määrää jätemaksut, käsittelee niitä koskevat muistutukset ja hakemukset sekä hyväksyy jätemaksujen siirtämisen ulosottoon,
  • päättää jätteiden kuljetuksen periaatteista ja aluekeräyksestä sekä
  • ylläpitää kiinteistöistä jätehuollon kuljetusrekisteriä.

Jätehuollon kuljetusrekisterin tietosuojaseloste

Jätehuollon kolme eri toimijaa

Jätehuoltoviranomainen, kuntien yhteisesti omistama jäteyhtiö Kiertokapula Oy ja ympäristönsuojeluviranomaiset toimivat yhteistyössä samalla alueella, mutta niillä on jokaisella oma tehtävä:

  • Jätelautakunta: Jätehuollon viranomaistehtävät
  • Kiertokapula Oy: Jätehuollon palvelutehtävät
  • Ympäristönsuojeluviranomaiset (ELY-keskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset): Jätehuollon valvonta

Yhdyskuntajätehuolto on välttämättömyyspalvelu, joka edellyttää aina kunnan vastuuta palvelun hoitamisesta. Jätehuollon on toimittava myös siellä, missä palvelun tuottaminen on hankalaa ja tuottamatonta, kaikissa oloissa, kaikkina aikoina, kaikilla alueilla sekä kuntalaisille yhdenvertaisesti.

Jokainen kiinteistö on velvoitettu liittymään kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Viimeksi muokattu: 28.5.2018