Hattulassa ja Hämeenlinnan länsiosassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2018

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy Hattulassa ja osassa Hämeenlinnaa 30.9.2018. Jätelautakunta päätti asiasta 10.10.2013 ja sen vahvisti valitusasteiden jälkeen Korkein hallinto-oikeus 18.2.2016.

Hämeenlinna siirtyy uuteen järjestelmään kahdessa vaiheessa: länsi- ja pohjoisosissa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2018 ja etelä- ja itäosa Hämeenlinnaa siirtyy 1.5.2019 alkaen. Hämeenlinnan kantakaupungista osa kuuluu pohjoisosaan ja osa etelä-osaan, joten sen alueella siirtymä tapahtuu eri aikoina. Aluejako tullaan päivittämään Hämeenlinnan kaupungin karttapalveluun, josta oman vakituisen tai vapaa-ajan asunnon tilanteen voi tarkistaa. Asukkaita tiedotetaan asiasta lähempänä järjestelmän vaihtumisen ajankohtaa.

Urakkaa hallinnoi Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin tekemän sopimuksen nojalla Kiertokapula Oy. Käytännössä Kiertokapula Oy:n hoitoon siirtyy muun muassa vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen seka-, kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennykset sekä niihin liittyvä asiakaspalvelu ja laskutus.

Muutos koskee vain seka-, kuiva- ja biojäteastioita

Muutos koskee vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvia seka-, kuiva- ja biojäteastioita. Jätelain 32 §:n mukaan muun muassa kaikenlaisessa asumisessa, sosiaali-, terveys- ja koulutustoiminnassa sekä valtion ja seurakuntien palvelu-/hallintotoiminnoissa syntyvät jätteet kuuluvat kunnan vastuulle. Muut jätteenkuljetusyritykset eivät saa tyhjentää kunnan järjestämän kuljetuksen piiriin kuuluvia jäteastioita. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden, paperin sekä lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää edelleen itse jätehuoltomääräysten mukaisesti. Hattulassa ja Hämeenlinnassa näissä jakeissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, jolloin kiinteistön/jätteen haltija kilpailuttaa tyhjennykset. Kiinteistön tai jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetusyritys kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Hinnat kootaan jätemaksutaksaan

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet määritellään jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa.

Taksaluonnos on nähtävillä jätelautakunta Kolmenkierron nettisivuilla, sekä Hattulassa Juteinitalolla (os. Kauppatie 3) ja Hämeenlinnassa kaupungin palvelupiste Kastellissa (os. Raatihuoneenkatu 11) 9.7.-14.8.2018. Taksaluonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Kirjalliset mielipiteet on jätettävä jätelautakunta Kolmenkierrolle 14.8.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen:

Hämeenlinnan kaupunki / Yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto

PL 84 

13101 Hämeenlinna

tai sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi.

Taksaluonnos tulee jätelautakunnan käsittelyyn syyskuussa 2018.

Taksaluonnos

 

Taustatietoa:

Usein kysyttyjä kysymyksiä jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksesta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2016:20

Finlex: jätelaki (646/2011)

 

Lisätiedot:
jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, puh. 03 621 4194, jatelautakunta(a)
hameenlinna.fi

jätehuoltosuunnittelija Toni Pursiainen, puh. 03 621 2060, jatelautakunta(a)
hameenlinna.fi

Viimeksi muokattu: 9.7.2018