Lopella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2017 - www.hameenlinna.fi

Lopella siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.10.2017

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus päättyy Lopella 30.9.2017. Jätelautakunta päätti asiasta 10.10.2013 ja sen vahvisti valitusasteiden jälkeen Korkein hallinto-oikeus 18.2.2016. 1.10.2017 alkaen kunnan vastuulle kuuluvaa seka-, kuiva- ja biojätettä saa kuljettaa ja kerätä kiinteistöiltä ainoastaan Lopen kuntaurakan urakoitsija (RenoNorden Oy).

Urakkaa hallinnoi Lopen kunnan tekemän sopimuksen nojalla Kiertokapula Oy. Käytännössä Kiertokapula hoitaa muun muassa seuraavat jätehuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät:

  • jätteenkuljetusten kilpailuttaminen ja kuljetusurakan hallinnointi
  • jätehuoltosopimukset ja niiden muutokset
  • asiakaspalvelu ja laskutus
Kiertokapula Oy tiedottaa muutoksesta ja järjestää kaksi tiedotustilaisuutta Lopen kunnantalolla. Lue lisää tiedotteesta.

Muutos koskee vain seka-, kuiva- ja biojäteastioita

Muutos koskee vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvia seka-, kuiva- ja biojäteastioita. Jätelain 32 §:n mukaan muun muassa kaikenlaisessa asumisessa, sosiaali-, terveys- ja koulutustoiminnassa sekä valtion ja seurakuntien palvelu-/hallintotoiminnoissa syntyvät jätteet kuuluvat kunnan vastuulle. Muut jätteenkuljetusyritykset eivät saa tyhjentää kunnan järjestämän kuljetuksen piiriin kuuluvia jäteastioita. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteiden, paperin sekä lietteiden kuljetukset kiinteistön haltija järjestää edelleen itse jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lopella näissä jakeissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus, jolloin kiinteistön/jätteen haltija kilpailuttaa tyhjennykset. Kiinteistön tai jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetusyritys kuuluu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Hinnat kootaan jätemaksutaksaan

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätemaksujen suuruus ja niiden määräämisen perusteet määritellään jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Taksaluonnos oli nähtävillä 24.5.-22.6.2017, jolloin siitä oli mahdollisuus esittää mielipiteitä.

Jätelautakunta ei ole vielä vahvistanut taksaa. Taksaluonnos hintoineen on nähtävillä tiedotteessa.

Viranomaistahoissa ei muutoksia

Jätelain mukaisia jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa jätelautakunta Kolmenkierto. Esimerkiksi jätemaksumuistutukset ja jätehuoltomääräysten poikkeamishakemukset osoitetaan jätehuoltoviranomaiselle.

Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätehuollon valvontatehtävistä (esim. roskaantumistapaukset ja jätteiden epäasianmukainen käsittely).

 

Lisätietoja:

Usein kysyttyjä kysymyksiä jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksesta

Kiertokapulan yleinen tiedote 9.8.2017

Jätehuoltoviranomaisen tiedote 29.8.2017: Kiertokapula tiedottaa Lopen kuljetusjärjestelmämuutoksesta ja järjestää infotilaisuuksia

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2016:20

Finlex: jätelaki (646/2011)

Viimeksi muokattu: 19.3.2018