HUOM! Jätteenkuljetusjärjestelmän muutosta koskevat kysymykset vastauksineen on koottu omalle sivulleen.

Hyötyjätepisteet

Mistä saan tietoa lähimmästä lasin, metallin ja kartongin keräyspisteestä? Entä muovin keräyspisteestä?
Kolmenkierron alueella 1.1.2016 alkaen kaikista pakkausjätteiden (sis. lasi, metalli, kartonki ja muovi) aluekeräyspisteistä on vastannut tuottajayhteisön valtuuttamana Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Lisätietoa pisteistä ja niiden sijainneista löytyy Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n sivuilta.

Lähimmällä hyötyjätepisteellä kerätään enää vain paperia, vaikka ennen pisteellä kerättiin myös lasia ja metallia. Miksi?
Kyseessä on Kiertokapula Oy:n ennen lain muutosta ylläpitämä keräyspiste, jota Rinki ei ole ottanut osaksi omaa keräyspisteverkostoaan. Osassa Kiertokapulan vanhoista pisteistä Paperinkeräys Oy jatkaa ainoastaan paperinkeräystä.

Jätehuollon järjestäminen

Muutin kuntaan X. Kenen kanssa voin sopia jätteenkuljetuksesta?
Kolmenkierron alueella on käytössä kaksi eri kuljetusjärjestelmää (kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus). Katso kohdasta Jätteenkuljetus ja taksat, kuinka jätteenkuljetukset on järjestetty kunnassasi.

Voinko kuljettaa kesämökillä muodostuneet jätteet vakituisen asuntoni jäteastiaan?
Jätteiden kuljettaminen ei ole mahdollista, jos kiinteistöt eivät ole lähinaapureita. Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee myös loma-asuntoja. Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä jätehuoltoa. Vaihtoehtoina jätehuollon järjestämiselle ovat:

  1. kiinteistökohtainen jäteastia
  2. lähinaapureiden yhteinen kimppa-astia
  3. Valkeakosken, Mäntsälän ja Riihimäen haja-asutusalueilla aluekeräyspisteeseen liittyminen.

Liittymisvelvoite koskee ajankohtaa, jolloin loma-asunnolla oleskellaan. Aluekeräyspistemaksu veloitetaan koko vuodelta.

Laskutus ja neuvonta

Minulla on kysyttävää jätelaskusta. Keneltä saan laskusta lisätietoja?
Jätelaskuja koskevat tiedustelut tehdään laskuttajalle. Yhteystiedot on mainittu laskussa. Jätehuoltoviranomaiselle osoitetaan kuitenkin jätelaskuista tehtävät muistutukset, joista löytyy lisätietoa täältä.

Mistä saan lajitteluun ja kierrätykseen liittyvää neuvontaa?
Kolmenkierron alueen jäteneuvonnasta vastaa Kiertokapula Oy (neuvonta: puh. 075 753 0011, neuvonta(a)kiertokapula.fi). Ohjeita jätehuoltoon ja lajitteluun löydät Kiertokapulan sivuilta. Hyötyjätepisteiden lajitteluneuvonnasta vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n asiakaspalvelu.

Tyhjennysvälit

Kuinka voin hakea jäteastialle pidennettyä tyhjennysväliä?
Pidennettyä tyhjennysväliä voi hakea lomakkeella, joka löytyy täältä. Katso ensin ohjeesta, onko haluamasi tyhjennysvälin hakeminen tarpeen. Mikäli haluttu uusi tyhjennysväli on jätehuoltomääräysten mukainen ja jätteet lajitellaan jätehuoltomääräysten mukaisesti, ei erillistä hakemusta jätelautakunnalle tarvita.

Muovinkeräyksen alettua jätettä syntyy todella vähän. Voinko saada pidemmän tyhjennysvälin kuin 12 viikkoa?
12 viikkoa pidempää tyhjennysväliä ei voida myöntää kuivajäteastialle. Mikäli jätettä syntyy vähän, jätehuollon kuluja voi pienentää vaihtamalla astian pienempään tai perustamalla yhteisen jäteastian lähikiinteistöjen kanssa.

Muut kysymykset 

Kenelle voi ilmoittaa roskaantumisesta?
Oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka tiedot voi tarkistaa kunnan nettisivuilta. Jätehuollon valvontatehtävät (esim. roskaamistapausten käsittely ja jätehuoltomääräysten valvonta) kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Saako jätteitä polttaa?
Kaikenlainen jätteen poltto on ehdottomasti kielletty. Taaja-asutusalueiden ulkopuolella risujen tms. polttaminen vähäisessä määrin on sallittua. Tällöinkään poltosta ei saa aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle.

 

 

 

 

Viimeksi muokattu: 5.9.2017