Vuonna 2017 -2018

Pilaantuneiden maiden puhdistus alueella.

Vuonna 2016

Ennen alueen rakentumista täytyy Engelinrannan alueella tehdä mm. Hämeenkaaren purku sekä suunnitella pilaantuneiden maiden puhdistus. Uimahallin korjaustyöt voidaan joka tapauksessa aloittaa.

Vuonna 2015 

Helmikuussa valmistui alueen osayleiskaavaehdotus. Toukokuun lopussa kaupunginhallitus ja 15.6. kaupunginvaltuusto hyväksyivät ehdotuksen. Kaavaehdotuksesta tehtiin valitus. 

Vuonna 2014

Vuoden 2014 aikana tehtiin selvitys mm. Etelärannassa olevan pilaantuneen maa-alueen laajuudesta, alueiden laadusta ja puhdistuskustannuksista sekä infrastruktuurin rakentamiskustannuksista. 

Vuonna 2013

Syksyllä järjestettiin ideakilpailu uimahallin alueesta. Kilpailussa etsittiin suunnitelmia uimahallin peruskorjauksesta ja 2 - 3 asuinkerrostalosta.

Vuonna 2011 

Hämeenlinnan kaupungin omistama yhtiö, Hämeenlinnan Eteläranta Oy, perustettiin kehittämään aluetta.

Vuonna 2006 - 2007 

Hämeenlinnan kaupunki järjesti Hämeenlinnan keskustan etelärannan kaupunkirakenteellisen ideakilpailun. Tavoitteena oli löytää ideoita, joilla ruutukaavakeskustan ja Vanajaveden ranta-alueiden välille muodostetaisiin luonteva yhteys. Tavoitteen toteuttamiseksi haettiin ajatuksia mm. rantaan tukeutuvan keskusta-asumisen mahdollisuuksista, vanhan rantatorin ja siellä sijaitsevan linja-autoaseman kehittämisestä, pysäköinnin uudelleenjärjestämisestä ja virkistysalueiden kehittämisestä. 

Asiasanat: Engelinranta, aikataulut
Viimeksi muokattu: 29.3.2018