Lammin vanhusten palveluasumista järjestellään uudelleen. Kohteeseen ollaan suunnittelemassa tehostettua palveluasumista ikäihmisille sekä lisäksi muutamia pieniä palvelutiloja.

Paikka sijaitsee keskeisellä paikalla Lammin taajamassa ja jossain määrin keskuksesta tarjotaan palveluja myös muualla asuville.

Hanke on lähtenyt liikkeelle Lammin Hyvinvointikeskus –nimisenä ja se on saanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) investointiavustusvarauksen.

Kaavakartta (pdf)
Selostus (8 Mb, pdf)

VAIHE

  • Vireilletulo 13.1.2016 kaavoituskatsauksen yhteydessä
  • Kaavaluonnos / YHLA 31.5.2016
  • Valmisteluvaiheen kuuleminen 9.6-8.7.2016
  • Kaavaehdotus / YHLA 30.8.2016
  • Ehdotus nähtävillä 8.9-7.10.2016
  • KH 31.10.2016
  • Hyväksyntä / KV 14.11.2016
  • Valitusaika 23.11-22.12.2016
  • Lainvoimainen 5.1.2017

Asiasanat: asemakaavat
Viimeksi muokattu: 9.1.2017