Tavoitteena on tutkia Kirstulan alueen kehittämistä monipuolisena yritystoiminnan alueena. Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin aloitteesta. Hanke on kuluvan vuoden kaavoituskatsauksessa kohteena n:o 15.  

Kaavakartta (6 Mb, pdf) 
Selostus liitteineen (7 Mb, pdf)

Selvitykset

Tätä kaavamuutosta varten laaditut
Liikenneselvitys (pdf)

Samalle alueelle aiempaa Autokaupan keskusta varten laaditut selvitykset

Rautamonojan hulevesimitoitus (pdf)
Alueellinen liikenneselvitys (2 Mb, pdf)
Arkeologinen selvitys (3 Mb, pdf)
Luontoselvitys (3 Mb, pdf)


VAIHE 

  • Vireilletulo 13.1.2015
  • Kaavaluonnos / YHLA 20.10.2015
  • Valmisteluvaiheen kuuleminen 22.10-5.11.2015
  • Kaavaehdotus / YHLA 31.5.2016
  • Ehdotus nähtävillä 9.6-8.7.2016
  • YHLA 25.10.2016
  • Hyväksyntä / KV 14.11.2016
  • Valitusaika 23.11-22.12.2016
  • Lainvoimainen 5.1.2017

Asiasanat: asemakaavat
Viimeksi muokattu: 9.1.2017