Kaavamuutoksella tutkitaan Nummen uuden palvelukeskuksen liikennejärjestelyt. .
Tavoitteena uudelle Nummen palvelukeskukselle on, että siihen kytketään mahdollisimman laajasti koulun ja esiopetuksen ohella muitakin julkisia palveluita niin, että se rakennuksena ja toimintaympäristönä palvelee laajasti koko läntisen kantakaupungin väestöä.

Hyväksymisvaihe

Kaavakartta (1 Mb, pdf)
Kaavaselostus (5 Mb, pdf)
Kaavakartan pienennös, merkinnät ja määräykset (7 Mb, pdf)
Asemakaavan seurantalomake (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2 Mb, pdf)
Havainnekuva (1 Mb, pdf)
Palautteet ja vastineet (pdf)
Liikenneselvitys (pdf)

VAIHE

  • Vireilletulo 13.1.2015
  • Valmisteluvaiheen kuuleminen 27.8-11.9.2015
  • Kaavaehdotus / YHLA 17.11.2015
  • Ehdotus nähtävillä 26.11-28.12.2015
  • YHLA 30.8.2016
  • Hyväksyntä / KV 17.10.2016
  • Valitusaika 26.10-24.11.2016
  • Lainvoimainen 1.12.2016

Asiasanat: asemakaavat
Viimeksi muokattu: 29.11.2016