Osoitteita annetaan pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta voi tarpeen mukaan antaa osoitteita muillekin kohteille esim. venevalkamat, laiturit tai muut yksilöitävät paikat.

Kunta ei vastaa osoitejärjestelmän tai yksittäisen osoitteen muuttamisen, yrityksille tai asukkaille, aiheuttamista kustannuksista.

Asemakaava-alueen osoitenumerot

Asemakaava-alueella käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron osoitejärjestelmää. Jokaiselle tontille tai rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella.

Haja-asutusalueen osoitenumerot

Haja-asutusalueella käytetään etäisyyteen perustuvaa 10-jakoista osoitejärjestelmää. Osoitenumero määräytyy liittymän tai rakennuspaikan sijainnin etäisyydestä tien alkupisteeseen. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero eli 100 m tien alkupisteestä on osoitenumerona 10.

Kunnan osoitejärjestelmä, Kuntaliiton suositus ja ohjeet

Lisätietoja:

maanmittausteknikko Jaana Rahkola,
puh. 03 621 2653 
jaana.rahkola(at)hameenlinna.fi,
Wetterhoffinkatu 2, 3 krs. 13100 Hämeenlinna

Asiasanat: osoitenumerointi
Viimeksi muokattu: 15.6.2018