Hämeenlinnan kaupungin strateginen työryhmä on kokouksessaan 7.11.2014 päättänyt käynnistää rakennusten selvitystyön. Tarkoituksena on saattaa kaupungin alueen rakennuskannan tiedot ajan tasalle.

Kysely on lähetetty kiinteistön omistajille alueilla Lammi, Eteläinen ja kantakaupunki. Aluerajaus ei noudata entisiä kuntarajoja. Kysely on lähetetty vain yhdelle kiinteistön omistajista satunnaisvalinnan mukaan. 

Rakennusten tiedot tulee täyttää sähköiseen lomakkeeseen tai kirjeessä olevaan lomakeeseen ja lähettää se palautuskuoressa.

Kiinteistölle suoritettava kartoituskäynti

Kesän aikana mittausryhmä suorittaa kiinteistöillä tarkastuskäyntejä, joissa mitataan rakennukset ulkomitoin, sisätiloihin ei mennä.

Käynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä ja tyyppi sekä sijainti ja pinta-ala. Käyntejä tehdään ajalla toukokuu – syyskuu 2017.

Tietojen välittäminen veroviranomaiselle

Kaupunki toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten.

Puutteelliset tiedot

Tietojen päivittämisen jälkeen suoritettava tarkastuskäynti on maksuton. Mikäli rakennuksen omistaja kieltäyy käynnistä, suoritamme virallisen valvontakäynnin johon sovelletaan kaupunginvaltuuston vahvistamaa taksaa (9.12.2014/148 §).

Rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus perustelluista syistä päästä kiinteistölle (MRL 183 §).

Sähköinen lomake käytössä

Rakennusten tiedot voi täyttää suoraan sähköiseen lomakkeeseen.

Lomakkeen täyttöohje:

Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja.
Eli: kaupunki - kylä - talo - tila. Esim. 109 – 401 – 2 - 33.
Kiinteistötunnus löytyy mm. kiinteistöverolapuista.

Rakennuksen tiedot

Valmistumisvuosi: täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää.

Jos rakennuksella on pysyvä rakennustunnus, se ilmoitetaan (esim. 102379465W).

Kuisti: Loma-asunnoissa umpinainen kuisti lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Asuintaloissa vain lämpöeristetty kuisti lasketaan talon kokonaispinta-alaan.

Jos rakennuksesta puuttuu vähintään yksi seinä on kyseessä katos. Näitä ei ilmoiteta.

Kokonaispinta-ala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan.
Se sisältää:

  • rakennusten kaikkien kerrosten
  • kellareiden
  • lämpöeristettyjen kuistien ja ullakoiden pinta-alat

laskettuna yhteen.

Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja tai parvekkeita ja katoksia. Tarvittaessa pinta-ala voidaan laskea rakennuspiirustuksista.

Mikäli kiinteistöllänne on muita rakennelmia, ilmoittakaa myös niiden tyyppi, esimerkiksi tuulivoimala tai radiomasto.

Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kuten hylätyt vajat on ilmoitettava.

Maa- ja metsätalouden käytössä olevia rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa, mutta tilan alueella olevat vapaa-ajan rakennukset sekä asuinrakennukset tulee ilmoittaa.

Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m² rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa.

Tiedustelut ja yhteydenotot

Tuija Lilja
Hämeenlinnan kaupunki
Projektipäällikkö
03 621 2187
tuija.lilja (at) hameenlinna.fi

Lisätietoja

Kiinteistövero (vero.fi-sivulle)

Usein kysyttyä kiinteistöjen verotuksesta

Viimeksi muokattu: 22.5.2017