Kaupunki voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa

  1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
  4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamislupien myöntämisestä päättäminen

Maankäytön suunnittelujohtaja

  • kun kyse ei ole hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaattellisesti merkittävästä rakentamisesta

Kaupunkirakennelautakunta

  • kun kyseessä on hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä asuinrakentamisesta tai asumiseen liittyvien talousrakennusten rakentamisesta

Kaupunginhallitus

  • kun kyse on hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä muusta kuin asuinrakentamisesta. (MRL 171 §)

Poikkeamispäätöksiä valmistelee kaupungin kaavoitusyksikkö.

Poikkeamispäätöstä haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. 

Lupapisteeseen

Ohjeita Lupapisteen käyttämisestä

Hakemus (4 Mb, pdf)
Naapureille tiedottaminen ja naapureiden mahdollinen kannanotto rakentamiseen (pdf)

Hinnasto 1.1.2019 lähtien (pdf)


 

 

Viimeksi muokattu: 2.1.2019