Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolella alueille, jotka asutuksen taajuuden tai yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. 

Suunnittelutarveratkaisusta päättäminen

Maankäytön suunnittelujohtaja

  • kun kyse ei ole hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaattellisesti merkittävästä rakentamisesta

Kaupunkirakennelautakunta

  • kun kyseessä on hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä asuinrakentamisesta tai asumiseen liittyvien talousrakennusten rakentamisesta

Kaupunginhallitus

  • kun kyse on hankkeen koko ja käyttötarkoitus huomioon ottaen periaatteellisesti merkittävästä muusta kuin asuinrakentamisesta. (MRL137 §)

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, kun hanke koskee

  • olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista 
  • olemassa olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen rakentamista 
  • olemassa olevan rakennuksen korjaamista tai asuinrakennuksen vähäistä laajentamista

Rakentaminen saattaa silti edellyttää rakennuslupaa.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Suunnittelutarveratkaisuja valmistelee kaupungin kaavoitusyksikkö.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. 

Lupapisteeseen

Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun ohje hakijalle (pdf)

Malli hakemukseen liitettävästä asemapiirroksesta (pdf) 

Ohjeita Lupapisteen käyttämisestä

Hakemus (pdf, 4 Mb)

Naapureille tiedottaminen ja naapureiden mahdollinen kannanotto rakentamiseen (pdf)

Hinnasto 1.1.2019 lähtien (pdf)

Rakennusjärjestyksen liitteet suunnittelutarvealueista (pdf) liitekartta 2

Suunnittelutarvealueet karttapalvelussa 
Valikko > Valitse kartalla näkyvät tiedot > Alueita > Suunnittelutarvealueet

Viimeksi muokattu: 20.2.2019