Hakumenettely

Jaettavat uudet tonttierät ilmoitetaan Kaupunkiuutisissa sekä kaupungin internetsivuilla.

Ensimmäinen haku kestää kolme viikkoa, jonka jälkeen ensimmäisessä haussa vapaaksi jääneet tontit siirtyvät viikoittaiseen hakuun. Haut päättyvät perjantaihin klo 15 mennessä ja saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan viikon alussa.

Vapaana olevat omakotitontit

Uusien tonttierien omakotitontit on ensisijaisesti tarkoitettu kaikille yksityishenkilöille, jotka eivät 5 vuoteen ole saaneet kaupungilta tonttia.

Toissijaisssa asemassa on henkilö, joka tai jonka perheenjäsen on viimeisen 5 vuoden aikana saanut kaupungilta tontin, sekä yritys tai muu yhteisö.

Viikoittaisessa haussa olevilla tonteilla kaikki hakijat ovat samassa asemassa.

Hakemukseen täytetään vaihtoehtoiset tontit halutuimmuusjärjestykseen. Jos useampi hakee "ykkösenä" samaa tonttia, tontti arvotaan heidän kesken. 

Omakotitonttihakemus (pdf)
Rivi- ja kerrostalotonttihakemus (pdf)    
Yritystonttihakemus (pdf)  

Varausaika ja -maksu 

Varausajan pituus omakotitonteilla on yleensä 6-10 kuukautta kunnallisteknisestä valmiudesta riippuen. Jos kunnallistekniikka on valmiina, on varausaika 6 kuukautta. Muiden tonttien varausaika on yksi vuosi.

Varausmaksu maksettaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, katsotaan varaajan luopuneen tontista ja se voidaan laittaa uudelleen hakuun.

  • omakotitontin varausmaksu 250 euroa
  • asuntotontit 401-1000 k-m2 920 euroa
  • asuntotontit 1001 -> k-m2 1590 euroa
  • yritystonteilla ei ole varausmaksua

Ensimmäinen varausmaksu hyvitetään varaajalle tontin hinnassa tai vuokrassa.

Tontin varausaikaa ei jatketa kuin erityisistä syistä kerran. Varausajan jatkamisen johdosta perittäviä maksuja ei palauteta, paitsi silloin kun tontin rakentaminen on estynyt kaupungista johtuvasta syystä.

Tontin osto tai vuokraaminen

Tonttikauppa tai vuokrasopimus on tehtävä varausaikana. Myyntihinta / vuosivuokra tarkistetaan kaupan / vuokrasopimuksen tekohetken elinkustannusindeksin mukaan. Allekirjoituksesta on hyvä sopia noin kolme viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. 

  • Ostaessasi tontin ota yhteyttä Sirpa Rahikaiseen, puh. (03) 621 2525
  • Vuokratessasi tontin ota yhteyttä Pia Hyväriseen, puh. (03) 621 2652

Vuokratontti on mahdollista ostaa myöhemmin omaksi. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä olevan tonttihinnan mukaan. Tontin nykyisen myyntihinnan voit kysyä Sirpa Rahikaiselta, puh. (03) 621 2525, sirpa.rahikainen(at)hameenlinna.fi.

Kaupunginhallituksen 3.12.2018 hyväksymät hinnat 1.1.2019 alkaen

AO-tonttien hinnoittelualueet (2 Mb, pdf)
AO-tonttien hinnoittelualueet kantakaupungissa (2 Mb, pdf)
AR- ja AK-tonttien hinnoittelualueet (2 Mb, pdf)
AR- ja AK-tonttien hinnoittelualueet kantakaupungissa (2 Mb, pdf)

Kaupunginhallituksen 16.6.2014 hyväksymät hinnat 31.12.2018 asti

AO-tonttien hinta-alueet kantakaupungissa (5 MB, pdf)
AK- ja AR-tonttien hinnoittelualueet kantakaupungissa (5 MB, pdf)

Rakentamisvelvoite

Hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset on rakennettava asuttavaan kuntoon (käyttöönottokatselmus kuntoon) kolmen vuoden kuluessa tontin vuokraamisesta tai ostosta.
Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa luvatta edelleen.

Varainsiirtovero ja lainhuuto

Tontin ostosta on suoritettava varainsiirtoveroa 4 % kauppahinnasta. Varainsiirtoveron maksaminen on ostajan velvollisuus. 

Kiinteistön osto
Varainsiirtoveron maksaminen

Lainhuutoa on haettava 6 kk:n kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. 

Lainhuudon hakeminen

Vuokrasopimuksen kirjaaminen

Vuokrasopimuksen kirjaamista on haettava kirjallisesti 6 kk:n kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä. 

Vuokraoikeuden kirjaamisen hakeminen

Talon ostaminen vuokratontilla

Jos ostat talon, joka sijaitsee kaupungin vuokratontilla:

Talopeli pienrakentajana apuna

Talopeli auttaa ja tukee omakotitalon alkuvaiheessa suunnittelun: tilaohjelman suunnittelussa, kustannusarvion tekemisessä, budjetoinnissa ja rakentamispäätöksen tekemisessä.

http://www.talopeli.fi

 

Ohjelmalla valitset havainnollisesti omakotitalon ominaisuudet. Yhdessä arkkitehtisi tai perheesi kanssa eri vaihtoehtoja miettien. Saat kustannusarvion tietoja rahoitus- ja rakentamispäätöksen tekemiseen.”Palvelun tavoitteena on parantaa omakotitalon hankkimista suunnittelevan perheen tietämystä omakotitalon rakentamisesta ja näin pienentää puutteellisin tiedoin tehtyjen rakentamispäätösten määrää.”  Tavoitteen on palvelulle asettanut: Ympäristöministeriö, ARA ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Ohjelma on perheille maksuton.

Lisätietoja:

palveluasiantuntija Sirpa Rahikainen, Tontti- ja mittauspalvelut, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs.  PL 84, 13101 Hämeenlinna, puh. (03) 621 2525, sirpa.rahikainen(at)hameenlinna.fi

geodeetti Aki Järvinen, Tontti- ja mittauspalvelut, Wetterhoffinkatu 2, 3. krs., PL 84, 13101 Hämeenlinna, puh. (03) 621 2228, aki.jarvinen(at)hameenlinna.fi

Asiasanat: tontit, tonttipalvelut
Viimeksi muokattu: 15.2.2019