Pelastuslainsäädäntö uudistui 1.7.2011. Lain (379/2011) 96 § mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on aloittanut toistuvien erheellisten paloilmoitinhälytysten laskuttamisen 1.5.2012. Lasku lähetetään kolmannesta 12 kuukauden aikana tulleesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä. Lue lisää tiedotteesta.

Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaisesti ja se on Kanta-Hämeen pelastustoimialueella 710 €. Ohjeellinen kaaviokuva erheellisten paloilmoitusten aiheuttamista toimenpiteistä on esitetty alla.

Erheellisiä paloilmoituksia voidaan ehkäistä oman toiminnan kehittämisellä ja teknisillä ratkaisuilla. Esimerkkejä toimenpiteistä on esitetty esim. pelastuslaitoksen ohjeessa, joka on laadittu pelastuslaitosten yhteisen kumppanuushankkeen asettaman työryhmän muistion pohjalta.

Viimeksi muokattu: 27.1.2014