Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Kanta-Hämeen pelastustoimi on päättänyt, että nuohouspalvelut järjestetään sen alueella pelastuslain (379/2011) 59 § 2 mom. kohdan 2 mukaan ns. piirinuohousjärjestelmänä. Poikkeuksena tästä on Tammelan 2. nuohouspiiri (eteläinen), jossa nuohous järjestetään määräaikaisena kokeiluna 1.1.-31.12.2017 em. lain kohdan 3 mukaisesti. Tässä järjestämistavassa kiinteistön omistajan tai haltijan sallitaan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu alueen pelastustoimen päättämällä tavalla eli piirinuohoojan toimesta (Pelastuslaki 379/2011 §13).

Kanta-Hämeen pelastustoimen alueella nuohoustyössä ja nuohouksen yksikkömäärien laskennassa noudatetaan Nuohousalan keskusliitto ry:n työohjeita ja laskentaperusteita. Nuohouskäynnin vähimmäisyksikkömäärä on 55 yksikköä / nuohouskäynti. Nuohousyksikön veroton hinta 1.4.2016 alkaen on 0,74 euroa (alv. 0%). 

Lisätietoa nuohoukseen liittyen löydät esim. Nuohousalan Keskusliiton internet-sivuilta. Sivuilla on myös vinkkejä ja ohjeita oikeaan tulisijan käyttöön.

Nuohoojien yhteystiedot

Viimeksi muokattu: 20.9.2016