Vuonna 2011 voimaan tullut pelastuslaki vaikutti merkittävästi pelastuslaitosten ennaltaehkäisytyöhön. Palotarkastettavien kohteiden määrittelystä säädöstasolla luovuttiin. Sen sijaan jokainen pelastuslaitos määrittelee palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella.

Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti, sekä tuottaa joustoa resurssien käyttöön huomioiden mm. turvallisuusviestinnän sekä moninaisten turvallisuutta tukevien yhteistyömuotojen tarpeet.

Valvonnan perustavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Palotarkastusvälien määrittelyssä on esimerkiksi hyödynnetty tilastotietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinkoriskeistä. Lisäksi palotarkastusten kohdentamisessa on otettu huomioon henkeen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti valvontakäyntien perusteella.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoimenpiteet ja niiden perusteet esitetään vuosittain hyväksyttävässä valvontasuunnitelmassa

Viimeksi muokattu: 5.1.2018