Pelastuslaitoksen tärkeänä tehtävänä itse pelastustoiminnan ohella on  onnettomuuksien ennaltaehkäisy sekä niistä aiheutuvien seurausten minimointi.

Ihmisen toiminta aiheuttaa valtaosan onnettomuuksista, joten koulutuksella ja valistuksella on mahdollista vaikuttaa merkittävästi väestön turvallisuuteen. On tärkeää oppia tunnistamaan vaaratilanteet ennakolta, osata toimia oikein onnettomuustilanteessa ja ennen kaikkea asennoitua oikein oman ja lähimmäisten turvallisuuden ylläpitoon.

Pelastuslaitokselta voi tiedustella mm. seuraavista koulutus-, valistus- ja neuvontatilaisuuksista:

  • Alkusammutuskoulutus
  • Poistumisharjoitus
  • Kodin paloturvallisuus
  • Yrityksen paloturvallisuus
  • Talosuojelu
  • muut asiantuntijaluennot.

Koulutuksista voi tiedustella sähköposti-osoitteesta turvallisuuskoulutus(at)pelastuslaitos.fi.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos tarjoaa maksutonta alkusammutuskoulutusta paloasemilla koulujen, hoitolaitosten ja vanhainkotien henkilökunnille. Alkusammutusharjoituksessa käydään läpi alkusammutuksen perusasioita ja harjoitellaan käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöä oikealla liekillä.

Alkusammutuskoulutuksesta voitte kysyä laitoksenne tai koulunne vastuupalotarkastajalta.

Viimeksi muokattu: 23.8.2018