Toiminta erilaisissa pelastustehtävissä on pelastuslaitoksen perinteisintä ja varmasti myös näkyvintä toimintaa.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos suorittaa vuodessa yli 3000 pelastustoimen tehtävää, joita voivat olla esim.

  • tulipalot (rakennus-, liikenneväline-, maasto-, muu tulipalo)
  • liikenneonnettomuudet (tie-, raide-, lento-, vesiliikenne)
  • pelastustehtävät (ihmisen, eläimen, muu pelastustehtävä)
  • tarkastus- ja varmistustehtävät (paloilmoitinlaitteiston antamat, savuhavainnot)
  • ensivastetehtävät (sairaankuljetusta tukevat)
  • torjuntatehtävät (kemikaalin-, öljyn-, vahingontorjunta)
  • avunanto tai virka-aputehtävät

Pelastustoimen mediapalvelusta voi katsoa viimeisimmät hälytykset Suomessa.


 

Asiasanat: pelastustoiminta
Viimeksi muokattu: 27.1.2014