Saaristen koulu

Saaristen koulu on Hämeenlinnan kaupungin erityiskoulu, jossa toimii neljä opetusryhmää. Oppilaspaikkoja on 24, luokka-asteilla esi2-9.lk. Oppilaat kuuluvat erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin. Henkilökuntaa on 20, neljä erityisluokanopettajaa ja 16 kouluohjaajaa.

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oppimista, kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti nivomalla yhteen opetus, kuntoutus ja päivittäiset taidot. Opetusta ja ohjausta suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti valittujen opetus- ja kuntoutusmenetelmien avulla. Kaikille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä huoltajien ja oppilaan muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opetus toteutetaan yksilö-, pari- ja ryhmäopetustilanteissa, toiminta-alueittaisen ja/tai oppiainekohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa painottuu monialaisuus, ilmiölähtöisyys, moniaistisuus, toiminnallisuus sekä kuvataide ja musiikki. Oppimisessa ja opetuksessa hyödynnetään tietotekniikka. Oppimisen keskiössä ovat oppilaan kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot.

Aamu- ja iltapäivähoito on järjestetty omalla koululla. Iltapäivätoiminta niveltyy joustavasti oppilaan koulupäivän jatkoksi ja ne yhdessä luovat kiinteän kokonaisuuden.

Saaristen koulu on Liikkuva Koulu. Liikkumista ja liikunnallisuutta tuetaan ja toteutetaan arjen siirtymätilanteissa oppimis- ja lähiympäristössä, ulkona ja sisällä. Tavoitteena on kehittää koulun piha-aluetta mahdollistamaan oppilaiden luonnollinen liikkuminen ja kuntoutukselliset tarpeet.

Lähiympäristön kehittämisen lisäksi lähitulevaisuuden ja pidemmän aikavälin kehittymishaasteina ovat oppimisympäristöjen rakentaminen ja monipuolistaminen sekä yhteistyön kehittäminen oppilaiden terapeuttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa mm. rakentamalla lasten kehittymistä tukeva aistihuone.

Saaristen koulussa toimii keväällä 2016 perustettu Saaristen koulun vanhempainyhdistys ry.

 

Toiminta-alueet

    • motoriset taidot
    • kieli ja kommunikaatio
    • sosiaaliset taidot
    • päivittäisten toimintojen taidot
    • kognitiiviset taidot

 

 

Asiasanat:
Viimeksi muokattu: 31.10.2018