Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 2019 lähestyy. Viikolla 2 noin 680 Hämeenlinnassa asuvaa lasta saa kotiinsa infokirjeen, jossa kerrotaan kouluun ilmoittautumisesta. Kirjeen pitäisi tavoittaa kaikki 2012 syntyneet hämeenlinnalaiset. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan Wilmassa 11.1-1.2.2019 välisenä aikana ja koulupaikkapäätökset lähetetään kaikille 15.3.2019.

Viikolla 2 koulutulokkaalle ja hänen huoltajalleen lähetetään koulutulokkaan osoitteeseen kirje, jossa on ohjeet ja kertakäyttöinen avainkoodi (yksi avainkoodi/koulutulokas) kouluun ilmoittautumista ja koulupaikkatoiveiden esittämistä varten. Etähuoltaja tai toinen virallinen huoltaja saa oman henkilökohtaisen avainkoodin koulun alettua pyytämällä koululta.

Osoitetiedot ovat väestörekisteristä saatujen joulukuun lopun 2018 tietojen mukaiset. 

llmoita koulutulokkaan osoite, minne kirje toimitetaan, jos:

  • osoitetieto on muuttunut 
  • se on esim. salainen tai
  • oppilaan kotikunta on muu kuin Hämeenlinna

Kouluun ilmoittaudutaan ja koulupaikkatoiveet esitetään Hämeenlinnassa sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta osoitteessa https://wilma.hameenlinna.fi/. Lomake on näkyvissä ja muokattavissa 11.1.-1.2.2019.

Jos oppilaspaikalle ei ole tarvetta esim. toiseen kuntaan muuton vuoksi, huoltajan tulee täyttää sähköinen lomake ja ilmoittaa siinä, ettei ota koulupaikkaa vastaan tai ilmoittaa tieto sähköpostilla/soittaen. 

Yhteydenotot:
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus, sihy.palveluohjaus (at) hameenlinna.fi, 03 621 4880.

Huoltajalla on mahdollisuus täyttää hakemus myös Palvelupiste Kastellissa, kirjastoissa tai kaupungin palvelupisteissä.

Hämeenlinnan ala- ja yhtenäiskoulut kartalla.
Kanta-Hämeenlinnan osalta tarkempi kartta matkanmittausmahdollisuuksineen osoitteessa: http://kartta.hameenlinna.fi/

Ohje sähköiseen ilmoittautumiseen Wilman kautta

  • Avainkoodi aktivoidaan osoitteessa https://wilma.hameenlinna.fi/connect
  • Wilman avainkoodin aktivointia (tunnuksen luontia) varten huoltaja tarvitsee oman toimivan sähköpostiosoitteen. Ohjeita Wilman käyttöön
  • Mene Wilmassa kohtaan lomakkeet ja avaa Koulupaikan hakeminen niminen lomake. Täytä ja tallenna se, tiedot siirtyvät oppilashallinto-ohjelmaan.

Ilmoittautuminen paperilomakkeella

Mikäli koulupaikka tarvitaan varsinaisen ilmoittautumisajan ulkopuolella tai sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu, tulosta ja täytä oheinen hakemus.

Oppilaaksiottopäätökset

Oppilaaksiottopäätökset postitetaan 15.3.2019. Kirjeessä tulee tietoa myös aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Pienryhmien oppilaaksiottopäätökset postitetaan myöhemmin, 29.3.2019.

Mikäli oppilaalle on jo määritelty lähikoulu, mutta halutaan vaihtaa koulua toissijaiseen kouluun, tapahtuu se toissijainen koulupaikkahakemus -lomakkeella. Huoltaja vastaa tällöin itse lapsen kuljetuksesta. Toissijaiset koulupaikat koulutulokkaiden osalta määritellään ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen.

Oppilaaksiotosta on tarkemmin kerrottu kohdassa oppilaspaikan hakeminen.

Kouluihin tutustuminen

Kouluihin tutustuminen ovat viikoilla 18 ja 19. Koulut ilmoittavat itse tutustumispäivän sisällöstä ja sen tarkemmasta ajankohdasta.

Wilma-tunnukset ovat käytössänne

  • kouluun ilmoittautumista varten 11.1.-1.2.2019
  • koulukuljetuksen hakemista varten 18.3.-19.4.2019
  • lukuvuoden alkaessa 1.8.2019 ja siitä eteenpäin perusopetuksen ajan

Viimeksi muokattu: 24.1.2019