Hämeenlinnan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on määritellyt kriteerit 24.11.2009 koulukuljetuksen myöntämiselle.

Koulukuljetukset myönnetään keskitetysti sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksen kautta Hämeenlinnan koulukuljetusten määräytymisperusteiden mukaisesti.

Kuljetusta voi hakea allekirjoitettavalla paperilomakkeella tai sähköisellä lomakkeella (edellyttää kirjautumista varmennetunnuksella, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla). Sähköisen hakemuksen mukaan voi liittää myös liitetiedostoja:

Jos et ole vielä hakenut kuljetusta lukuvuodeksi 2018-19, niin tee se yllä olevilla hakemuksilla.

Koulukuljetusten alkaminen lukuvuonna 2018-2019 ja Waltti-kortit

Kuljetusyrittäjät tiedottavat aikataluista samalla viikolla, kun koulut alkavat ja osalla saattaa mennä tiedottaminen 7.8. tiistaihin. Tämä johtuu kesän aikana tulleiden uusien kuljetusoppilaiden aiheuttamista aikataulumuutoksista ja mahdollisista lukujärjestysmuutoksista, joihin joudutaan reagoimaan vielä viime metreillä.

Waltti-kortit toimitetaan kouluihin, josta ne saa ensimmäisenä koulupäivänä. Aamulla voi matkustaa bussilla ilman korttia antamalla kuljettajalle nimensä. Alla infoa lukuvuoden alkuun:

Koulukuljetuspäätökset keväällä 2018

Osa koulukuljetuspäätöksistä on lähetetty tällä viikolla. Resurssien puutteen vuoksi osa päätöksistä venyy kuitenkin viikoille 23-24. Ei siis kannata huolestua, jos päätös ei vielä tule postiin. Päätöksiä lähetetään peruskoulun oppilaille pääasiassa kahdessa eri muodossa:

  1. Lapsellenne myönnetään koulukuljetus taksilla luokille 1.-2. / 3.-6. / 7.-9. 
    • Tässä muodossa päätöksen saavat ainoastaan ne, jotka hakevat kuljetusta asiantuntijalausunnolla.
  2. Lapsellenne myönnetään koulukuljetus linja-auton vakiovuorolla tai taksilla  luokille 1.-2. / 3.-6. / 7.-9.
    • Tässä muodossa päätöksen saavat melkein kaikki muut. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että aina kun linja-auton vakiovuorolla kulkeminen on mahdollista, sitä käytetään. Kanta-kaupungin osalta linja-autovuoroilla pääsevät tarkistetaan hallinnossa ja Lammin, Tuuloksen, Hauhon sekä Rengon osalta kouluilla.

Myös koulutulokkaat, eli tulevat ekaluokkalaiset kulkevat linja-autovuoroilla, jos se on mahdollista.

Koulukuljetushaku keväällä 2018

Koulukuljetusta keväällä 2018 haetaan ajalla 19.3.-13.4.2018 Wilman kautta. Kuljetusta haetaan:

  • 1.-2. luokalle (ensimmäisen luokan syksyllä 2018 aloittavat)
  • 3.-6. luokalle
  • 7.-9. luokalle

Jos lapsi on nyt 2. luokalla, haetaan kuljetusta 3.-6. luokkien ajaksi tai jos lapsi on nyt 6. luokalla haetaan yläkoulun, eli 7.-9. luokkien ajaksi.

Asiantuntijalausunnoista

Jos asiantuntijalausunto on kirjoitettu ainoastaan lukuvuoden 2017-18 ajaksi, niin kuljetusta pitää hakea uudestaan, uudella asiantuntijalausunnolla.

Asiantuntijalausunnot kirjoitetaan usein lukuvuodeksi kerrallaan lääkärin tai psykologin toimesta. Myös päätös tehdään silloin asiantuntijalausunnon määräämäksi ajaksi. Jos asiantuntijalausunto on voimassa vain nykyisen lukuvuoden ajaksi eikä uutta lausuntoa ole nyt saatavilla, niin kuljetusta voi hakea jo nyt ja kirjata hakemukseen asiantuntijalausunnon saapuvan jälkikäteen tai hakea myöhemmin paperilomakkeella.

Kuljetus haetaan Wilman kautta. Paperilomakkeen täyttäminen on myös mahdollista, jos Wilman käyttö on mahdotonta.

Jos tapaturma vaatii kuljetuksen kouluun

Jos oppilas joutuu koulutapaturman vuoksi kulkemaan koulussa esim. taksilla, kaupunki on velvollinen hoitamaan kuljetukset. Tällöin on täytettävä koulukuljetushakemus ja se toimitetaan liitteineen (asiantuntijalausunto sekä lukujärjestys) Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Asiantuntijalausunnoista

Mikäli koulukuljetusta haetaan oppilashuollollisista syistä (esim. terveydelliset syyt), tulee mukaan liittää asiantuntijalausunto (esim. lapsen kanssa hoitosuhteessa oleva koulupsykologi tai asian todennut lääkäri). Asiantuntijalausunto ei ole rehtorin tai opettajan kirjoittama lausunto.

Lausuntoa ei tarvitse välttämättä tehdä yllä olevalle pohjalle, mutta vastaavat asiat siitä pitää löytyä. Epikriisejä emme tietoturvasyistä mielellämme ota vastaan.

Jos haet kuljetusta kesken lukuvuoden, niin liitä hakemuksen ja lausunnon yhteyteen myös oppilaan lukujärjestystiedot. 

Oppilaan kulkeminen kouluterveydenhuollon palveluihin

Lapsi on oikeutettu kuljetukseen kouluterveydenhuollon palveluihin, jos etäisyys koulusta terveydenhuollon toimipisteeseen on 1 – 2 luokkalaisilla yli kolme kilometriä ja 3 – 9 luokkalaisilla yli viisi kilometriä.  Lue lisää...

Koulukuljetusavustus

Voit hakea tällä lomakkeella koulukuljetusavustusta, jos olet itse kuljettanut koulukuljetukseen oikeutettua lasta. Täytä kaikki lomakkeella pyydetyt tiedot ja toimita se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

 

Viimeksi muokattu: 28.6.2018