Luolajan koulu on aloittanut toimintansa syksyllä 1920. Ensimmäiset koulutilat vuokrattiin Voutilan sotilasvirkatalosta, jonka paikalla nykyään toimii Voutilan vanhainkoti. Koulun ensimmäiseksi opettajaksi valittiin Lauri Salomaa. Vuonna 1924 valmistui Tiitus Seppälältä ostetulle tontille oma koulurakennus. Asutuksen kasvaessa koulun pihapiiriin rakennettiin lisärakennus, joka valmistui vuonna 1952. Vuoden 1955 aikana valmistui koulun välittömään läheisyyteen urheilukenttä, joka on edelleen käytössä lähes alkuperäisessä muodossaan.

Molempia koulurakennuksia on kunnostettu ja luokkatilat on remontoitu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Koulussa on pääsääntöisesti ollut viisi tai kuusi perusopetusryhmää.

Asiasanat:
Viimeksi muokattu: 27.1.2014