Hej!

 

Det finns en svenskspråkig klass i Seminarieskolan i Tavastehus. Vi är sammanlagt 19 elever från åk 1 till åk 6. Som klasslärare jobbar Susanne Wiklund-Hämäläinen och som timlärare Miia Pitkänen. Pirjo Hellsten är skolassistent i svenska klassen. I årskurserna 1-2 ges undervisning i alla ämnen på svenska och i årskurserna 3-6 ges undervisning på svenska i alla ämnen förutom i språkämnen, handarbete och valfria ämnen.

Vi erbjuder levande och mångsidig lågstadieundervisning i nära samarbete med de finska klasserna och de nio andra språköarna. Under skolterminen ordnar vi olika utfärder som förstärker elevernas språkliga identitet. Tavastsvenska föräldraföreningen möjliggör våra resor. Dessutom samarbetar vi med svenskspråkiga daghemmet Jappebo.

Barnen har också rätt till svenskspråkig morgonvård och eftermiddagsvård som ordnas av föräldraföreningen. Morgonvård ges dagligen mellan kl. 8.00-9.20 och eftermiddagsvård däremot mellan kl. 12.15-17.00. Om du vill veta mera, kontakta Pirjo Hellsten tel. 046-590 0732.

Viimeksi muokattu: 25.8.2017