Maahanmuuttajaopetuksen ja –koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Maahanmuuttajilla tarkoitetaan pakolaisia, siirtolaisia, paluumuuttajia ja muita ulkomaalaisia.

Suomessa vakituisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan perusopetukseen kuin suomalaisillakin. Kaikenikäisille maahanmuuttajille järjestetään suomen kielen opetusta. Samalla heitä tuetaan oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin säilyttämisessä.

Maahanmuuttajien opetus voi sisältää opiskelua valmistavalla luokalla. Valmistavia luokkia on tällä hetkellä Seminaarin (1.-6. lk) ja Lyseon (7.-9. lk) kouluissa. Lisäksi tarjotaan oman kielen opetusta, oman uskonnon opetusta, suomi toisena kielenä opetusta sekä maahanmuuttajan tukiopetusta.

Lisätietoja
7-17-vuotiaiden opetus 
susanna.lamminpaa(at)hameenlinna.fi

Aikuiset maahanmuuttajat
Peruskoulu ja valmentava opetus
Vastuuopettaja: Leena Niemi
puh 03-621 2623, 050-431 4275,
leena.l.niemi(at)kktavastia.fi


Viimeksi muokattu: 24.4.2018