Opetussuunnitelma 2016

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön Hämeenlinnassa esiopetuksessa ja alakouluissa elokuussa 2016 ja yläkouluissa vuosittain alkaen 2017.

Uuden opetussuunnitelman valmistelu 

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). 

Valtakunnallista opetussuunnitelmaa uudistetaan vuoden 2015 aikana. Valtakunnallinen suunnitelma on luettavissa Opetushallituksen OPS2016-sivuilla.

Hämeenlinnassa opetussuunnitelman valmistelu alkoi maaliskuussa 2015. 

Yli 500-sivuisesta OPS2016-suunnitelmasta pyydettiin valmisteluvaiheissa kommentteja kaikilta opetussuunnitelmasta kiinnostuneilta.

Kuntakohtainen tuntijako päätettiin Hämeenlinnassa lasten ja nuorten lautakunnassa 9.6.2015. Kokonaisuutena OPS hyväksyttiin lasten ja nuorten lautakunnassa maaliskuussa 2016.

Suunnitelmat 2011-

OPS 2016

Asiasanat: opetussuunnitelma
Viimeksi muokattu: 21.8.2017