Hämeenlinnan kaupungin kaikissa kouluissa toimii yhteisöllinen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on

 • huolehtia koko kouluyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisesta kouluympäristöstä ja
 • tukea oppilaiden hyvinvointia ja koulunkäyntiä sekä
 • tukea opetushenkilökunnan ja muun henkilökunnan työskentelyä lasten ja heidän perheidensä kanssa.

Yhteys opettajaan tai luokanvalvojaan

Jos vanhempia huolestuttaa lapsensa koulunkäyntiin (oppiminen, käyttäytyminen, kaveriasiat, kiusaaminen, alakuloisuus, poissaolot ym.) liittyvät asiat, kannattaa ensin olla yhteydessä lapsen opettajaan tai luokanvalvojaan.

Yksittäisen lapsen asioita käsitellään hänen tuekseen kootussa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmän kokoontumisesta ja jäsenistä sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Koulukuraattorit ja psykologit

Koulupsykologit osallistuvat säännöllisesti alakoulujen yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin ja kuraattorit vastaavasti yläkoulujen yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin ja molemmat tarvittaessa lasten ja nuorten yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmiin. 

Kuraattorille tai psykologille ohjaudutaan koulun henkilökunnan, kouluterveydenhuollon tai vanhemman aloitteesta. Lapsi tai nuori voi myös suoraan ottaa yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin.

Kuraattorit ja psykologit työskentelevät lasten ja nuorten kanssa sekä kouluilla että Kastellin työpisteissään.

Työskentelymuotoja:

 • Ohjaus, neuvonta ja tukikeskustelukäynnit
 • Psykologiset arvioinnit ja tutkimukset
 • Sosiaaliset selvitykset
 • Opetushenkilöstön konsultaatio
 • Luokkahavainnointi ja –työskentely
 • Verkostotyöskentely
 • Kuntouttava ryhmätoiminta
 • Hoitoon ohjaus esim. erikoissairaanhoitoon
 • Koulutus 

Valtakunnallisia auttavia puhelimia

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin ja netti
Väestöliiton Poikien Puhelin
Nuorten kriisipiste
Al-Anon ja Alateen nuorille, vertaistukea alkoholistien läheisille
Syömishäiriöliitto-SYLI ry

Asiasanat: oppilashuolto
Viimeksi muokattu: 12.6.2017