Jos vanhempia huolestuttaa lapsensa koulunkäyntiin (oppiminen, käyttäytyminen, kaveriasiat, kiusaaminen, alakuloisuus, poissaolot ym.) liittyvät asiat, kannattaa ensin olla yhteydessä lapsen opettajaan tai luokanvalvojaan. 

Oppilashuollon erityistyöhön kuuluu koulun sosiaalityö ja psykologinen toiminta.

Kaikilla kouluilla toimii oppilashuoltoryhmä, joihin kuuluu em. työntekijöiden lisäksi edustus koululta ja kouluterveydenhoidosta sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Oppilashuollon tehtävänä on tukea oppilasta hänen koulunkäynnissään ja vanhempia kasvatustehtävässä.

Koulupsykologit

Koulupsykologit työskentelevät pääosin alakouluikäisten ja kuraattorit yläkouluikäisten kanssa. Palveluihin ohjaudutaan useimmiten koulun oppilashuoltoryhmän kautta.

Jokaisella koululla on erityistyöntekijöissä oma yhdyshenkilönsä, joka osallistuu oppilashuoltoryhmään. Psykologien ja kuraattorien yhteystiedot

Työntekijöiden toimipiste sijaitsee Palvelupiste Kastellissa, mutta osa palveluista toteutetaan myös kouluilla.

Viimeksi muokattu: 11.8.2016