Hämeenlinnan kaupungin vakuutusyhtiö on If vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Vakuutettuja ovat:

 • perusopetuksen oppilaat
 • ARX:in oppilaat
 • ap-/ip-hoidon oppilaat

Koulutapaturma

Tapaturma sattuu opetustyön aikana, muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa tai koulumatkalla.

Tapaturma on äkillinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Huoltajalle aiheutuneiden kulujen korvaaminen

Jos tapaturma on sattunut 1.1.2013-31.12.2016, ne korvataan eri ohjeistuksen mukaan, vakuutusyhtiönä on tuolloin ollut Fennia. 

1.1.2017 alkaen perusopetuksessa sattuneiden vakuutusehtojen mukaisten koulutapaturmien hoitokulut kunta maksaa ja hakee korvausta vakuutuksesta. Oikeusasiamies on ottanut kantaa, että perusopetuksessa sattuneen tapaturman hoitokulut on kunnan maksettava, eikä korvauksenhakua voi ”ulkoistaa” vahingoittuneen perheelle.

Perusopetuslain 34 §:ssä on säädetty oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoidon maksuttomuus. Maksuttomuus koskee oppilaalle tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja.

Vakuutuksesta korvataan sekä julkinen että yksityinen lääkärinhoito vakuutusehtojen mukaisesti.

Jos huoltajalle on kuitenkin tullut koulutapaturmaan liittyviä kuluja, huoltaja hakee itse maksamiaan kuluja If:ltä osoittesta  www.if.fi/internetplus . Korvauksenhakijan pitää tietää vakuutusnumero SP1381880 ja vahinkotapahtuman tiedot.

Huoltajat voivat tarvittaessa olla yhteydessä Ifin korvauspalveluun puhelimitse 010 19 17 15, korvauspalvelu on avoinna arkisin klo 8-17.
Henkilövakuutusten korvaupalvelun sähköpostiosoite on personalclaims@if.fi

Lisätietoja saa koululta tai sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksesta Sari Oksaselta sari.oksanen(at)hameenlinna.fi.

Tapaturmakäsittelyn eteneminen

 • Huoltaja hakeutuu oppilaan kanssa tarvittaessa hoitoon julkiselle tai sektorille tai yksityisille lääkäriasemille
 • Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksessa tehdään lapsen koulutapaturmasta sähköinen tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle koulun toimittaman tapaturmailmoituksen perusteella
 • HUOM! Jokaisesta koulun tekemästä tapaturmailmoituksesta ei tehdä automaattisesti ilmoitusta vakuutusyhtiölle, ellei
  • palveluohjaukselle ole tullut laskua lääkärikäynnistä
  • huoltaja ole ilmoittanut koululle tai palveluohjaukseen tapaturmasta aiheutuneista kuluista, jos huoltaja maksanut kulut itse
  • kyseessä ole hammasvamma
  • vakuutusyhtiöltä tule hallintoon yhteydenotto esim. lääkärin toimittaman maksusitoumuspyynnön vuoksi
 • Huoltaja saa postissa päätöksen, kun If on käsitellyt heille tehdyn tapaturmailmoituksen.

Korvausta voi hakea ainoastaan maksetuista kuluista. Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää vakuutusyhtiöön, vaan vakuutusyhtiö pyytää niitä tarvittaessa.

Tapaturman sattuessa

 • hakeudutaan hoitoon julkiselle sektorille (esim. Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja terveyskeskukseen tai vastaaviin yksiköihin ja laitoksiin ulkomailla) tai yksityisille lääkäriasemille
 • jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin huoltajien on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian koululle
 • keskussairaala ja yksityiset lääkäriasemat laskuttavat suoraan lasten ja nuorten palvelujen hallintoa koulutapaturman ollessa kyseessä. Ilmoittautumisessa on muistettava aina mainita, jos kyseessä on koulutapaturma
 • opettajan tai muun koulun edustajan on muistettava täyttää ja allekirjoittaa oppilaasta tapaturmailmoituslomake, joka toimitetaan viipymättä sähköpostitse sari.oksanen(at)hameenlinna.fi 

Lukiolaiset ottavat yhteyttä Koulutuskeskus Tavastiaan.

Hammastapaturma

Hammastapaturman sattuessa on huolehdittava, että hammaslääkäri täyttää lääkärin hoitoehdotuksen, jonka vakuutusyhtiö tarvitsee. Se toimitetaan kaupungille sari.oksanen(at)hameenlinna.fi. Hammaslääkärit eivät tee aina lausuntoa/hoitoehdotusta, jos vamma on hyvin pieni. 

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan ensisijaisesti oman koulun alueen terveyskeskuksen hammashoitolaan.

Kolarin toisena osapuolena moottoriajoneuvo

Jos tapaturma sattuu koulumatkalla mopolla/skootterilla ajaessa tai tapaturman toisena osapuolena on auto: 

 • ensisijainen vakuutus on aina liikennevakuutus 
 • jos liikennevakuutus ei korvaa jotain, käsittely siirtyy tapaturmavakuutuksen piiriin.

Tapaturma vaatii kuljetuksen kouluun

Jos oppilas joutuu koulutapaturman vuoksi kulkemaan kouluun esim. taksilla, kaupunki on velvollinen hoitamaan kuljetukset. Tällöin on täytettävä koulukuljetushakemus ja se toimitetaan liitteineen (asiantuntijalausunto sekä lukujärjestys) Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen (osoite hakemuksessa).

Jos koulun pitää tilata oppilaalle taksi tapaturmakuljetusta varten

 • ilmoita oppilaan sekä tilaajan nimi
 • tietoja tarvitaan laskutusta sekä vakuutusyhtiötä varten

Jos koulukuljetus järjestyy kaupungin sopimuskuljettajan kautta, liikennöitsijä on yhteydessä huoltajaan kuljetusaikatauluista. Kantakaupungissa kuljetus voi tulla aluetaksin autolla, jolloin yhteyttä otetaan sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksen toimesta. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sivustolla on ohjeistusta kulkemisesta kouluterveydenhuoltoon.

TET-harjoittelu

Yläkoulun oppilaat on vakuutettu käytännön työssä sattuvien tapaturmien varalta lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella TET-jaksolla sekä esim. teknisen työn tai kemian tunneilla sattuneita tapaturmia.

Koulun on toimitettavat tarkat tiedot tapaturmasta lasten ja nuorten palvelujen hallintoon, vähintään seuraavat tiedot pitää toimittaa:
– vahingoittuneen tiedot
– työnantajan tiedot (jos kyseessä TET:ssä sattunut tapaturma)
– tapaturman kuvaus
– koska tapaturma sattui

Sari Oksanen tekee vakuutusyhtiölle työtapaturmailmoituksen annettujen tietojen perusteella ja tulostaa vakuutustodistuksen vahingon saaneelle. Vakuutustodistus toimitetaan oppilasta hoitaneelle hoitolaitokselle. Mikäli sitä ei ehditä antaa ensimmäistä hoitokertaa varten, se voidaan toimittaa myös jälkikäteen. Vakuutustodistus ei ole maksusitoumus, vaan vakuutusyhtiö tutkii korvattavuuden saatuaan tarvittavat selvitykset.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Sari Oksanen 
puh. 03 621 3365
sari.oksanen(at)hameenlinna.fi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus
PL 84
13101 Hml

Papereiden toimittaminen ilman postimaksua If:lle
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
PL 2026
Info: 419
Tunnus 5012014
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai

sähköpostilla: personal@if.fi

Viimeksi muokattu: 12.12.2017