Hämeenlinnan kaupungin vakuutusyhtiö on If vahinkovakuutusyhtiö Oy.

Koulutapaturman määritelmä

Tapaturma sattuu opetustyön aikana, muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa tai koulumatkalla. Tapaturma on äkillinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. 

Tapaturmakäsittelyn eteneminen

 • Lievät koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat hoitaa kouluterveydenhoitaja tai paikalla oleva opettaja, joka voi tarvittaessa konsultoida kouluterveydenhoitajaa

 • huoltaja/koulun henkilökuntaan kuuluva hakeutuu oppilaan kanssa tarvittaessa hoitoon julkiselle sektorille (esim. Kanta-Hämeen keskussairaalaan ja terveyskeskukseen tai vastaaviin yksiköihin ja laitoksiin ulkomailla) tai yksityisille lääkäriasemille 

 • opettajan tai muun koulun edustaja täyttää ja allekirjoittaa oppilaasta tapaturmailmoituslomakkeen, joka toimitetaan viipymättä sähköpostitse sari.oksanen(at)hameenlinna.fi 

 • sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjauksessa tehdään lapsen koulutapaturmasta sähköinen tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle koulun toimittaman tapaturmailmoituksen perusteella

 • jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, niin huoltaja on velvollinen ilmoittamaan  asiasta mahdollisimman pian koululle

 • keskussairaala ja yksityiset lääkäriasemat laskuttavat suoraan sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluja koulutapaturman ollessa kyseessä. Ilmoittautumisessa on muistettava aina mainita, jos kyseessä on koulutapaturma

 • Jos huoltajalle on kuitenkin tullut koulutapaturmaan liittyviä kuluja, huoltaja hakee itse maksamiaan kuluja If:ltä osoittesta  www.if.fi/internetplus . Korvauksenhakijan pitää tietää vakuutusnumero SP1381880 ja vahinkotapahtuman tiedot.
 • vakuutus korvaa koulutapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkioita sekä hoito- ja sairaalamaksuja. Ei irtainta, paitsi vakuutusehtojen mainituissa erityistapauksissa

 • korvausta voi hakea ainoastaan maksetuista kuluista. Alkuperäisiä tositteita ei tarvitse lähettää vakuutusyhtiöön, vaan vakuutusyhtiö pyytää niitä tarvittaessa
 • huoltaja saa postitse päätöksen vakuutusyhtiöltä, kun korvaushakemus on käsitelty

 • huoltajat voivat tarvittaessa olla yhteydessä Ifin korvauspalveluun puhelimitse 010 19 17 15, korvauspalvelu on avoinna arkisin klo 8-17. 

HUOM! Jokaisesta koulun tekemästä tapaturmailmoituksesta ei tehdä automaattisesti ilmoitusta sihyn palveluohjauksesta vakuutusyhtiölle, ellei

  • palveluohjaukselle ole tullut laskua lääkärikäynnistä
  • huoltaja ole ilmoittanut koululle tai palveluohjaukseen tapaturmasta aiheutuneista kuluista, jos huoltaja maksanut kulut itse
  • kyseessä ole hammasvamma
  • vakuutusyhtiöltä tule hallintoon yhteydenotto esim. lääkärin toimittaman maksusitoumuspyynnön vuoksi

Mitä kuluja vakuutus mm. korvaa/ei korvaa (pdf)

Hammastapaturma

Hammastapaturman korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö tarvitsee hammaslääkärin lausunnon/hoitoehdotuksen. Hammaslääkärit tekevät lausunnon vain, jos katsovat sen tarpeelliseksi.  Lausunto toimitetaan Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen. 

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan ensisijaisesti oman koulun alueen terveyskeskuksen hammashoitolaan.

Kolarin toisena osapuolena moottoriajoneuvo

Jos tapaturma sattuu koulumatkalla mopolla/skootterilla ajaessa tai tapaturman toisena osapuolena on auto: 

 • ensisijainen vakuutus on aina liikennevakuutus 
 • jos liikennevakuutus ei korvaa jotain, käsittely siirtyy vasta tällöin tapaturmavakuutuksen piiriin.

Tapaturma vaatii kuljetuksen kouluun

Jos oppilas joutuu koulutapaturman vuoksi kulkemaan kouluun esim. taksilla, kaupunki on velvollinen hoitamaan kuljetukset. Tällöin on täytettävä koulukuljetushakemus ja se toimitetaan liitteineen (asiantuntijalausunto sekä lukujärjestys) Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen (osoite hakemuksessa).

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sivustolla on ohjeistusta kulkemisesta kouluterveydenhuoltoon.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Sari Oksanen 
puh. 03 621 3365
sari.oksanen(at)hameenlinna.fi
Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus
PL 84
13101 Hml

Papereiden toimittaminen ilman postimaksua If:lle
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
PL 2026
Info: 419
Tunnus 5012014
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai

sähköpostilla: personalclaims@if.fi

Viimeksi muokattu: 27.4.2018