Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakenteen toimiala rakennuttaa Engelinrannan massanvaihto- ja pilantuneen maan (pima) kunnostusurakan. Urakan yhteydessä tehdään myös puiston esirakentamista.

Urakka-alue on entinen Hämeensaaren kenttä, uimaranta sekä puretun Hämeenkaaren tontti. Aluetta on täytetty useissa eri vaiheissa 1900-luvun aikana ja siellä on toiminut Vikmaninlahden kaatopaikka 1960-luvulle asti. 

Hämeenkaaren tontin kunnostustyöt ovat aikataulussa ja valmistuvat toukokuun loppuun mennessä

Kunnostyöt ovat käynnissä entisellä Hämeenkaaren tontilla, jonka lisäksi massojen seulontaa ja lajittelua tehdään vanhan Hämeensaaren kentän alueella. Työt Hämeensaarenkentällä valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä.

Työmaan vuoksi Hämeensaarenpolun kevyen liikenteen väylä väliltä Hämeensaarenkuja - Uimarintie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie kulkee Hämeensaarentien kautta.

Hämeensaaren kunnostustöiden valmistuttua työt  jatkuvat uimahallin ja vanhan Hämeensaarenkentän ympäristössä, kun kaupunkirakenne aloittaa alueella puiston rakentamisen. 

Täyttötyöt Engelinrannan yleiskaavan mukaisella asuinalueella ja uimahallin rannalla tehtiin vuonna 2017

Työt aloitettiin huhtikuussa 2017 moottoritien puoleisesta reunasta edeten Engelinrannan yleiskaavan mukaiselle alueelle heti K-Citymarketin ja Tokmannin edustalle sekä uimarannan alueelle. Kunnostus on toteutettu em. alueilla  ja rannan täyttötyöt ovat valmiit.

Engelinrannan yleiskaavan mukaisella asuinalueella massanvaihto tehtiin viiden metrin syvyyteen ja uimarannan alueella puhdas pohja löytyi kahden metrin syvyydestä. Puistoalueelta massoja jouduttiin vaihtamaan vain muutamista kohdista, sillä haitta-aineet ja jätteet sijaitsivat koekuoppien ja kairausten perusteella yli metrin syvyydessä. 

Massoja, joita ei voitu alueella hyödyntää, ajettiin pääosin Kiertokapula Oy:n Karanojan jätteenkäsittelykeskukseen. Yhteensä jätteenkäsittelykeskuksiin päätyneitä massoja oli noin 40 000 tn. 
Vuonna 2017 kunnostusurakkaa tehtiin noin 2,3 milj. euron arvosta, josta noin miljoona euroa oli jätteenkäsittelykeskuksien vastaanottomaksuja.

Urakan taustatietoja

Urakka-aika oli huhtikuu - joulukuu 2017, ja osa urakka-alueesta jätettiin optioksi vuodelle 2018.

  • kohdetta urakoi Maanrakennus Jalli oy.
  • Pilaantuneen maan- ja jätetäytön kuljetuksen hoitaa Maanrakennus Jalo Oy.
  • Pilaantuneen maan ja jätetäytön vastaanottopalvelut ostetaan pääosin seuraavilta yrityksilta: Kiertokapula Oy, Suomen Erityisjäte Oy sekä
    Fortum Environmental Construction Oy.
  • Urakan ympäristöteknisenä valvojana toimii FCG suunnittelu ja tekniikka oy.

Hämeen Ely-keskuksen antamaa pilaantuneen maan kunnostuspäätöksen noudattamista kohteessa ohjaa ympäristötekninen valvoja.

Urakka-alue on asianmukaisesti aidattu ja varustettu työmaakyltein. Alueella kulkevien tulee kunnioittaa aitausta, sillä työmaa-alueelle on ulkopuolisilta pääsy ehdottomasti kielletty turvallisuuden vuoksi.

Lisätietoja: 

urakan rakennuttaja 

Hämeenlinnan kaupunki
kaupunkirakenne
Elina Reiman p. 03 621 3082

urakoitsija 
Jukka Tiala p. 040 500 8269

Viimeksi muokattu: 11.7.2018