Linja-autoaseman maan kunnostus päättyy lokakuussa

Graniittirakennus Kallio Oy:n urakoiman linja-autoaseman pilaantuneen maan kunnostusurakan arvioidaan valmistuvan viikolla 42.

Elenia lämpö Oy:n alueella tekemä kaukolämpölinjan muutostyö on valmis ja uusi linja on käytössä. Graniittirakennus Kallio Oy jättää alueen murskepintaiseksi ja tämän jälkeen alue asfaltoidaan Hämeenlinnan kaupungin toimesta.

Maan puhdistuksen haasteina ovat olleet maaperästä löytyneet kivilohkareet ja laajat hirsiarinat

Haasteena työn tekemisessä on ollut maaperästä löytyneet suuret kivenlohkareet ja laajat hirsiarinat, joita ei ollut havaittu ennakkoon tehdyissä maaperäkairauksissa. Haitta-aineiden näkökulmasta maaperä on melko hyvin noudattanut ennakkotutkimusten tuloksia. Maa-aineksessa on tutkimustulosten mukaan sinkkiä, PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjen keskitisleitä sekä raskaita jakeita. Korkeimmat haitta-ainepitoisuudet ovat olleet Sibeliuksenkadun ja Paasikiventien puoleisessa kaivannon kulmauksessa. Maaperästä on löytynyt jätejakeina tiiltä, betonia, puuta ja asfaltin paloja.

Puhdistettu alue palaa toistaiseksi pysäköintikäyttöön

Työn valmistuttua linja-autoaseman alueen käyttö palautuu ennalleen. Alueen liikennesuunnitelma on tekeillä ja pysäköinti alueelle palautuu sekä linja-autojen lyhytaikaiseen pysäköintiin että muuhun lyhytaikaiseen pysäköintiin. Alueelle tulee myös kaupungin henkilökunnan pysäköintiä.

Tontin myynnin jälkeen ostaja vastaa alueensa käytöstä, jolloin sen käyttötarkoituskin voi muuttua.

Lisätietoa linja-autoaseman korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailusta löydät täältä

Lisätiedot linja-autoaseman pilaantuneen maan puhdistuksesta:

Hämeenlinnan kaupunki, kaupunkirakenne Elina Reiman p. 03 621 3082
Graniittirakennus Kallio Oy, Eero Pirskanen 050 5275 174

Viimeksi muokattu: 20.9.2018