Vanhan hautausmaan puistossa aloitetaan puiden kuntotutkimukset

Tutkimukset alkavat perjantaina 28.9.2018.

Puistoalueella on noin 200 tutkittavaa puuta ja maastotyö kestää joitakin päiviä. Jotta tutkimus voidaan joidenkin puiden kohdalla tehdä riittävän korkealta, paikalla on myös pieni henkilönostin. Puistossa kulkevat kevyen liikenteen reitit pysyvät käytössä koko työn ajan. Pyydämme kuitenkin alueella liikkuvia noudattamaan varovaisuutta töiden ollessa käynnissä.

Tutkimuksen ja kuntoarvioinnin tekee puunhoidon ammattilainen, eli arboristi

Arboristit ovat erikoistuneet rakennetun ympäristön puuston kuntoarviointeihin ja hoitoon. Hyvä arboristi osaa ottaa huomioon monia asioita, puiden elinvoimasta aina kasvuympäristöön. Jokainen puu käydään silmämääräisesti läpi laajan arviointilomakkeen avulla ja tutkitaan tarvittaessa erityisellä lahonetsintälaitteella, jopa useammasta korkeudesta runkoa.

Vanhan hautausmaan puiston puut ovat pääosin vanhoja lehtipuita

Puusto on pääosin vanhaa ja kookasta ja siellä on paljon saman ikäluokan puita. Nuorempaa uudisistutusta on jonkin verran, mutta ne ovat osittain menestyneet huonosti mm. varjostuksen takia. Puusto on lähes kokonaisuudessaan lehtipuita ja valtalajeina ovat koivu ja vaahtera. Kaupunkirakennelautakunta on päätöksessään hyväksynyt puiston peruskorjauksen tehtäväksi ensi vuonna (2019) ja kuntotutkimus on yksi osa sitä.

Kaupunki on vaativa kasvuympäristö

Vaikka kaupunkirakenteen puut ovat selviytymisen mestareita, vaativassa kasvuympäristössä ihmisen aiheuttamat vauriot heikentävät niiden kuntoa. Esimerkiksi kunnossapitokaluston kolhut talvella, oksien repeytymiset tai hoitotoiminen yhteydessä tehdyt liian suuret oksanpoistot ja siitä aiheutuneet isot leikkaushaavat mahdollistavat tautien pääsyn puuainekseen. Kasvukunnon heikkeneminen voi kestää vuosikymmeniä, eikä se välttämättä etene kovin näkyvästi. Kun puuhun ilmestyy kääpä, jotain on jo vialla.

Kääpä tai muut näkyvät vauriot eivät kuitenkaan aina merkitse, että puu on elinkelvoton tai poistettava. Puun laji, käävän tai sienen aiheuttaman lahon levinneisyys ja laji määrittelevät, voiko puun vielä säilyttää. Arvokkaita puita voidaan myös hoitaa, esimerkiksi tekemällä oksien tuentoja ja erikoisleikkauksia sekä latvuksen kevennysleikkauksia tuulikuorman pienentämiseksi. Vaarattomalla paikalla, pois käytettyjen reittien tai oleskelupaikkojen läheisyydestä, myös huonokuntoisempaa kaupunkipuuta voidaan säilyttää tuomassa ympäristöön luonnon monimuotoisuutta. Vanhat puut ovat yleensä ympäristönsä maamerkkejä ja ne rikastuttavat merkittävästi kaupunkikuvaa. Kaupunkirakenteen sisällä puut vaikuttavat pienilmastoon viilentävästi ja sitovat mm. pölyä.

Perustietoa Vanhan hautausmaan puistosta:

Vanha hautausmaa on ajan myötä julkiseksi puistoksi muuttunut historiallinen hautausmaa-alue. Se sai alkunsa 1770-luvulla, kun Hämeenlinnan kaupunki siirrettiin nykyiselle paikalleen ja seurakunnan hautausmaa siirrettiin kaupungin rajojen ulkopuolelle. Hautaaminen loppui, kun Ahvenistolle valmistui uusi hautausmaa. Alue siirtyi kaupungin hoitoon vuonna 1906. Puisto on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Suojelupäätös tehtiin vuonna 1963.

Lisätietoa Vanhasta hautausmaasta, mm. puistosta vuonna 2012 laadittu peruskorjaussuunnitelma löytyy täältä.

 

Lisätiedot:
viheraluesuunnittelija Susanna Lappalainen
susanna.lappalainen(at)hameenlinna.fi

Asiasanat: puistot, kuntotutkimus
Viimeksi muokattu: 27.9.2018