Tulkkaus- ja käännöspalvelut ovat maksullisia. Tulkkauskustannukset ovat valtionkorvattavia, kun asiakkaana on pakolainen ja työtahona kunnan sosiaali- tai terveystoimi tai kotoutumiseen osallistuva viranomainen. Kysy korvattavuudesta maahanmuuttajapalveluiden palvelusihteeriltä. (ks. Lainsäädäntö)

Tulkkausta välittävien yritysten yhteystietoja ja lisätietoa niiden kielivalikoimasta voi hakea internetistä. Joitakin suurimpia palveluntarjoajia: 

Tulkit tulee aina varata tulkkivälityksen kautta ja hyvissä ajoin ennen tulkkauksen tarvetta (noin 2 viikkoa). Harvinaisten kielten osalta vielä aikaisemmin.

Äkillisissä tai lyhyttä tulkkausta vaativissa tilanteissa voi myös käyttää puhelintulkkausta, joka säästää aikaa ja kustannuksia. Puhelintulkkaus onnistuu parhaiten puhelimella, jossa on hyvä kaiutin. 

Tilatessa anna seuraavat tiedot:

 • Tarvittava kieli (huomioi myös murre)
 • Omat yhteystietosi 
 • Tulkkauspaikan osoite
 • Tulkkauspäivä, aika ja aihe
 • Asiakkaan nimi
 • Laskutusosoite

Lisäksi on hyvä muistaa:

 • Tulkkaus vie aikaa, joten varaa riittävän pitkä aika
 • Varmista että työympäristö soveltuu tulkkaukseen.
 • Jos tilanteeseen liittyy paljon asiakirjoja, varaa tulkille mahdollisuus tutustua niihin etukäteen
 • Joskus voi olla hyvä miettiä, onko tilanteessa luontevampaa käyttää mies- vai naistulkkia (esim. terveydenhuollossa).
 • Keskustele suoraan asiakkaan kanssa, älä käänny tulkin puoleen.
 • Käytä selkeää kieltä. Vältä ammattislangia ja murresanoja.
 • Tulkki ei ole velvollinen hoitamaan tilanteessa muita tehtäviä kuin puheen tulkkausta (kuten lomakkeiden täyttö tai asiakirjojen kääntäminen).
 • Pitkän tapaamisen aikana on suotavaa antaa tulkille taukoja.

Selkokieli on yksinkertaista suomen kieltä, jota kieltä opettelevan ihmisen on helppo ymmärtää. Vinkkejä selkokielen käyttöön löydät mm. Selkokeskuksen kotisivuilta papunet.net/selko/selkokeskus/ 

Asiasanat: maahanmuuttajat
Viimeksi muokattu: 9.9.2016