HÄTÄTILANTEESSA  Ambulanssin, paloauton ja poliisin
voi soittaa numerosta 112

www.poliisi.fi Hämeenlinnan poliisi on osa Hämeen poliisilaitosta

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Pakolaisneuvonta antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa.

Syrjinnän vastainen neuvonta
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) neuvontanumero syrjintää kokeneille:
p.  09 41350550

Oikeus.fi Oppaita eri kielillä
Kuinka pitää toimia, jos joutuu rikoksen uhriksi?
Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista

Työsuojelu Toimintaohjeita työpaikan ongelmatilanteisiin.

Ihmiskaupan uhrit  - Jos epäilet kohtaamasi henkilön joutuneen ihmiskaupan uhriksi, ota yhteys Joutsenon vastaanottokeskukseen (p. 071 876 3170) avun ja neuvojen saamiseksi. Apua eri kielillä tarjoavat myös Rikosuhripäivystys, Pro-tukipiste ja Monika-naiset.

Kunniaväkivalta tarkoittaa perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa tai painostusta tilanteessa, jossa yleisimmin naista tai tyttöä epäillään yhteisön siveysperiaatteiden loukkaamisesta. Ihmisoikeusliitto antaa tietoa mm. ihmisoikeuksista, kunniaväkivallan ehkäisystä sekä tyttöjen ja naisten ympärileikkauksien vataisesta työstä.

Ihmisoikeudet.net

Suomen laki- ja säädöskokoelma Finlex 
Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

 

Viimeksi muokattu: 19.6.2017