Lasten perusopetus

Suomessa kaikilla lapsilla on oikeus ja velvollisuus käydä koulua. Tavallisesti lapset käyvät peruskoulun 7-16 vuotiaana. Ulkomailta muuttava lapsi voi aloittaa koulunkäynnin maahanmuuttajalasten valmistavalla luokalla.

Katso lisää: Koulut ja opetus Hämeenlinnassa

Katso lisää: Perusopetuksen oppaita eri kielillä

Maahanmuuttajaopetus

Maahanmuuttajaopetuksen ja –koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Katso lisää: Maahanmuuttajaopetus Hämeenlinnassa

Aikuislukio

Hämeenlinnan aikuislukiossa voit suorittaa peruskoulun päättötutkinnon tai suorittaa aikuislukion.

Katso lisää: Lyseon lukion aikuislinja 

Ammattiin opiskelu

Peruskoulun jo suorittanut voi valita aiemmasta koulutushistoriasta riippuen parhaiten sopivan opiskeluvaihtoehdon. Hämeenlinnassa voit opiskella

  • kotouttamiskoulutuksissa
  • lukiotutkinnon
  • ammatillisen tutkinnon
  • ammattikorkeakoulututkinnon
  • yliopisto-opintoja.

Katso lisää: Ammatillinen koulutus Hämeenlinnassa

Suomen kielen opiskelu

Katso lisää: Suomen kielen opiskelu Hämeenlinnassa 

 

SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ (Lähde: www.oph.fi)

Kaavio

Viimeksi muokattu: 29.9.2015